فلوچارت سیستم بازرسی کیفیت در بخش پوشاک

جامه پوش: بازرسی را می توان به عنوان آزمون بصری برخی استانداردها تعریف نمود. بازرسی کیفی مسئله مهمی در بخش تولید پوشاک است و کیفیت مناسب سفارش صادراتی را بدون توجه به آماده بودن یا نبودن سفارش برای ارسال تضمین می کند. بازرس کیفی در طول بازرسی از یک فلوچارت سیستم بازرسی کیفی تبعیت می کند که در این مقاله در خصوص آن بحث خواهد شد.

روند بازرسی کیفیت در بخش پوشاک

بازرسی کیفی پوشاک یا پارچه ها براساس چهار سیستم زیر انجام می گیرد:

  •  سیستم 4 نقطه ای (4 point system)
  • سیستم 10 نقطه ای (10 point system)
  •  سیستم گرنویل 78 (Granville 78 system)
  •  سیستم دالاس (Dallas system)

امروزه در صنعت پوشاک آماده بیشتر از سیستم ۴ نقطه ای استفاده می شود.

فلوچارت سیستم بازرسی کیفی ۴ نقطه ای

تائید کمیت پوشاک

تائید لوازم جانبی و تزئینی

بازرسی اندازه ها

بازرسی قسمت داخلی لباس

بازرسی قسمت خارجی لباس

بازرسی نهایی

بسته بندی

بیشتر بخوانید:

تمام مراحل فوق در جدول زیر شرح داده شده اند

شماره فرآیند رویه کاری
۱ تائید کمیت پوشاک یک بازرس کیفی در مرحله اول بازرسی کیفی وظیفه دارد تا حجم کلی لباس ها را براساس پیش شرط های خریدار تائید کند.
۲ تائید لوازم جانبی و تزئینی در این مرحله بازرس کیفی موظف است تا لوازم جانبی و تزئینی مورد نیاز لباس ها را براساس دستورالعمل خریدار مورد بررسی قرار دهد.
۳ بازرسی اندازه ها بازرس کیفی در این مرحله باید اندازه های لباس مانند طول لباس، طول آستین و غیره را با نمودار اندازه های ارائه شده توسط خریدار مقایسه کند.
۴ بازرسی قسمت داخلی لباس باید قسمت داخلی لباس ها توسط بازرس کیفی مورد بازرسی قرار گیرد تا در صورت مشاهده مواردی مانند متعادل نبودن لبه آستین ها، ظاهر نامناسب داخل لباس و موارد دیگر، لباس ها را برای اصلاح برگشت دهد.
۵ بازرسی قسمت خارجی لباس در این مرحله بازرس کیفی باید قسمت خارجی لباس ها را بررسی کند تا نقایصی مانند درزهای باز شده، سوراخ های سوزن، لکه ها و علامت ها را شناسایی کند.
۶ بازرسی نهایی بازرس کیفی در بازرسی نهایی باید مواردی مانند تغییر سایه رنگ بخش های مختلف لباس، برچسب گذاری صحیح و موارد دیگر را مورد بررسی قرار دهد.
۷ بسته بندی در این مرحله مسائل مختلف بسته بندی براساس دستورالعمل خریدار توسط بازرس کیفی بایستی بررسی گردند. پاره ای از مواردیکه ممکن است در این مرحله مشاهده شوند، عبارتند از: لکه دار و کثیف شدن لباس ها، اندازه صحیح کیسه های پلاستیکی، مقدار لباس در هر کارتن و غیره.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید