عوامل موثر بر مصرف پارچه کدامند؟

مصرف پارچه مسئله ای مهم برای دستیابی به حداکثر سود از یک سفارش صادراتی پوشاک است. اما برخی از عوامل کلیدی وجود دارند که به صورت مستقیم بر مصرف پارچه تاثیر می گذارند و باعث افزایش هزینه های پوشاک می شوند. به دلیل اهمیت این عوامل در حرفه تولید پوشاک، قصد داریم تا در مقاله امروز درباره آنها صحبت کنیم.

عوامل موثر بر مصرف پارچه کدامند؟
عوامل کلیدی زیر بر مصرف پارچه تاثیر می گذارند:

۱- نشانگر
۲- آب رفت پارچه
۳- عرض پارچه
۴- فاصله تکرار طرح پارچه
۵- نوسان در مرکز حاشیه پارچه
۶- خط راه
۷- تقارن

 نشانگر
نشانگر نقش زیادی در مصرف پارچه دارد. هر چه نشانگر شامل لباس های بیشتری باشد، استفاده از پارچه آسان تر خواهد شد. در صورتیکه نشانگر حاوی لباس های کمتری باشد، به درستی نمی توان از پارچه استفاده کرد؛ پس مصرف پارچه افزایش پیدا می کند. لازم به ذکر است که یک نشانگر ۸ طرفه کمتر از یک نشانگر ۴ طرفه، پارچه مصرف می کند.

 آب رفت پارچه
مصرف پارچه به صورت مستقیم با آب رفت آن ارتباط دارد. هر چه آب رفت پارچه بیشتر باشد، پارچه مصرفی بیشتری مورد نیاز خواهد بود و هر چه آب رفت پارچه کمتر باشد، پارچه کمتری مورد نیاز است.

 عرض پارچه
عرض پارچه یکی دیگر از عوامل کلیدی است که در محاسبه پارچه مصرفی نقش مهمی ایفا می کند. اگر عرض پارچه بیشتر باشد، هدر رفت آن کمتر می شود و در نهایت مقدار پارچه مورد نیاز برای تولید لباس از لحاظ طولی کمتر خواهد شد. از طرف دیگر اگر عرض پارچه کمتر باشد، پارچه بیشتری مورد نیاز خواهد بود. این امر در مورد مساحت پارچه مورد نیاز نیز صدق می کند.

 فاصله تکرار طرح پارچه
میزان پارچه مصرفی در پارچه های رنگی تک رنگ، کمتر از پارچه های راه راه یا چهارخانه است. هر چه فاصله تکرار طرح پارچه بیشتر باشد، پارچه بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

نوسان در مرکز حاشیه پارچه
در صورتیکه مرکز حاشیه پارچه متغیر نباشد، نشانگر پارچه کمتری مصرف می کند. اما در صورتیکه مرکز حاشیه پارچه متغیر باشد، نشانگر به پارچه بیشتری نیاز دارد.

 خط راه
خط راه یکی دیگر از نکات مهم در هنگام محاسبه پارچه مصرفی است. خط راه مستقیم مصرف پارچه را کاهش می دهد؛ اما در صورتیکه خط راه پارچه متقاطع یا مورب باشد، پارچه بیشتری مورد نیاز می باشد.

 تقارن
برای یک نوع لباس مشخص، پارچه متقارن نسبت به پارچه نامتقارن به مصرف پارچه کمتری نیازمند است.

مصرف پارچه در تولید پوشاک مسئله بسیار مهمی است. مصرف دقیق پارچه، احتمال کمبود پارچه در پایان سفارش را کاهش می دهد. برخی از عوامل کلیدی می توانند موجب کمبود پارچه شوند. در این مقاله درباره این عوامل بیشتر صحبت خواهیم کرد.

عوامل در نظر گرفته شده در هنگام مصرف پارچه
عوامل کلیدی و بسیار مهمی که باید در هنگام مصرف پارچه در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

۱- مصرف پارچه بدن
۲- ریب
۳- دور یقه
۴- طرح های گلدوزی یا چاپ شده پارچه ها
۵- برآورد اتلاف پارچه

۱- مصرف پارچه بدن
یک بازارپرداز پوشاک باید ابتدا مصرف پارچه بدن را محاسبه کند. بهتر است بازارپرداز این کار را بعد از ساخت الگو انجام دهد. یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه این است که بازارپرداز باید ضخامت پارچه را تائید کند. وی در مورد پارچه های بافتنی باید مصرف پارچه را با در نظر گرفتن ۵ GSM محاسبه کند (GSM پارچه باید توسط خریدار تائید شود)، در مورد پارچه بافته شده هم بازارپرداز موظف است تا در زمان مصرف پارچه، ۲ اینچ از طرفین پارچه (به صورت عرضی) را در نظر نگیرد.

در اینجا ذکر این نکته الزامی است که اگر لباس ها باید یک فرآیند شستشو را پشت سر بگذارند، بازارپرداز باید مطمئن شود که زاپاس کافی برای شستشو به پارچه لباس افزوده شده است.

۲- ریب
بازارپرداز پوشاک موظف است تا به دقت مصرف پارچه را با توجه به ریب آن محاسبه کند. گاهی اوقات دیده می شود که لباس ها در قسمت باز شدن سر آستین و سجاف پایینی دارای ریب بوده اند، اما متاسفانه در هنگام مصرف پارچه توجهی به آنها نشده و حذف گردیده اند.

۳- دور یقه
در هنگام محاسبه مصرف پارچه لباس، مقدار پارچه لازم برای دور یقه لباس باید در نظر گرفته شود.

۴- طرح های گلدوزی یا چاپ شده پارچه ها
مقدار پارچه لازم برای تولید لباس با توجه به طرح ها و نقوش گلدوزی یا چاپ شده و نوع پارچه باید محاسبه گردد.

۵- برآورد اتلاف پارچه
معمولاً در هنگام مصرف پارچه، ۹% آبرفتگی برای اقلام بافتنی باید در نظر گرفته شود. این نسبت براساس فرآیندهایی که لباس باید پشت سر بگذارد متفاوت است. اگر لباس فقط دارای چاپ در جلوی سینه باشد، ۹% آبرفتگی برای آن مناسب است؛ اما اگر لباس دارای چاپ مدور است و یا اینکه نیاز به شستشوی فراوان دارد باید درصد اتلاف پارچه بیشتر لحاظ گردد. اگر لباس دارای رنگدانه باشد باید ۲۵ تا ۳۰% به درصد هدر رفت پارچه اضافه شود. زیرا در مورد رنگینه های رنگدانه ای، درصد مرجوعی لباس بسیار زیاد است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید