عوامل موثر بر استحکام پارچه

جامه پوش: آن دسته از ویژگی های لباس ها که دال بر استحکام آنها دارند؛ بارزترین نشانه های عمر مفید لباس ها محسوب می شوند. استحکام پارچه یا لباس نشان دهنده میزان مقاومت آنها در برابر آسیب های مکانیکی ناشی از پوشیدن لباس ها و شستشوی آنهاست. در این مقاله سعی داریم تا به برخی از نکات کلیدی بپردازیم که نقش زیادی در تعیین استحکام و دوام لباس ها دارند؛ امیدوارم که ماحصل کار برای شما مفید باشد.

ویژگی های کلیدی مختلفی که دال بر استحکام و دوام لباس ها دارند، عبارتند از:

  • مقاومت پارچه
  • مقاومت درز
  • مقاومت پارچه در برابر لغزش نخ

ویژگی های مقاومت لباس ها

۱- مقاومت پارچه
استحکام پارچه را می توان به سه حوزه تقسیم کرد: مقاومت پارچه در برابر نیروهای کششی، مقاومت پارچه در برابر نیروی پارگی و مقاومت پارچه در برابر نیروی ترکیدگی. در پارچه های بافته شده، مقاومت پارچه در برابر نیروهای کششی و نیروی پارگی اندازه گیری می شود؛ در حالیکه مقاومت پارچه های تریکو به منظور بررسی استحکام آنها، در مقابل نیروی ترکیدگی ارزیابی می گردد.

۲- مقاومت درز
نقص درز لباس ها ممکن است به دلیل خرابی نخ دوخت و دوخته نشدن پارچه به صورت کامل توسط نخ ایجاد شود و یا شاید به دلیل پارگی پارچه در محل درز لباس روی دهد که باعث می شود نخ به صورت کامل در محل درز پارچه را پوشش ندهد، و درز و پارچه همزمان پاره شوند. مقاومت درز پارچه هم با همان روش های تعیین مقاومت پارچه در برابر پارگی و ترکیدگی تعیین می شود. مقاومت درز یا دوخت یا باید با مقاومت پارچه برابر باشد و یا اندکی از آن کمتر باشد.

عناصری که تاثیر زیادی در مقاومت درز یا دوخت دارند، عبارتند از:

  • نوع کوک
  • مقاومت نخ
  • تعداد کوک در هر اینچ پارچه (SPI)
  • کشش نخ
  • نوع درز
  • کارآیی درز پارچه

۳- مقاومت پارچه در برابر لغزش نخ
نقص درز ممکن است به دلیل جابجایی نخ های موجود در ناحیه برش خورده پارچه بعد از خط درز یا خط دوخت، به دلیل فشار وارد شده به درزها یا محل اتصال پارچه روی دهد.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید