ضرورت بازرسی نهایی در تولید پوشاک

جامه پوش: بازرسی نهایی در صنعت نساجی پس از اتمام تمامی مراحل تولید پوشاک انجام می گیرد. در این مرحله یک روند بازرسی توسط تیم بازرسی Q.C (کنترل کیفیت) خریدار صورت می پذیرد و کیفیت لباس ها تضمین می شود؛ حال چه برای حمل و نقل مناسب باشند چه خیر.

بازرسی نهایی پوشاک

معمولاً بازرسی نهایی پوشاک در مرحله بازرسی نهایی انجام می گیرد؛ زیرا غالباً امکاناتی برای بازرسی کلی، قبل از این مرحله وجود ندارد. از نظر خریدار این بازرسی مهمترین بازرسی محسوب می شود. در حالت کلی سایز، فرم و سایر نقایص لباس ها در بازرسی نهایی بررسی می گردد.

در همین رابطه بخوانید: 

در این مرحله سایز لباس ها، یا به عبارتی سایزی که بر روی برچسب لباس ها قید می شود، از همه مهمتر است. اگر لباس در اندازه مناسب و براساس برگه مشخصات فنی محصول ساخته نشده باشد؛ لباس بدون استفاده می ماند و یا توسط خریدار رد می شود. نمودار استاندارد اندازه های بدن برای خانم ها و آقایان وجود دارد.

زمانیکه لباس براساس این نمودارها ساخته می شود؛ باید حتماً تلرانس هم برای آن در نظر گرفته شود. ساخت لباس ها در مرحله بازرسی نهایی، براساس نمودار تلرانس قابل قبول ارزیابی می گردد. نمودار زیر اندازه ها و حد قابل قبول خطای (تلرانس) اندازه ها را برای یک پیراهن آستین دار مردانه نشان می دهد.

نمودار اندازه ها و حد قابل قبول خطا برای یک پیراهن آستین بلند مردانه

سایز ۱۴ ۲/۱ ۱۵ ۱۵ ۲/۱ ۱۶ ۱۶ ۲/۱ ۱۷ ۱۷ ۲/۱ ۱۸
یقه (۴/۱±) ۱۵ ۱۵ ۲/۱ ۱۶ ۱۶ ۲/۱ ۱۷ ۱۷ ۲/۱ ۱۸ ۱۸ ۲/۱
نصف عرض سینه (۲/۱±) ۲۰ ۲/۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲/۱ ۲۱ ۲/۱ ۲۲ ۲۲ ۲۳
طول پشت پیراهن (۱±) ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۲ ۳۲ ۳۳ ۳۳ ۳۳
طول میانه پشت آستین (۴/۱±) ۳۴ ۳۴ ۲/۱ ۳۵ ۳۵ ۲/۱ ۳۶ ۳۶ ۲/۱ ۳۶ ۲/۱ ۳۶ ۲/۱
نصف چاک آستین (۲/۱±) ۹ ۲/۱ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۲/۱ ۱۱ ۲/۱ ۱۲
طول سرآستین (۴/۱±) ۹ ۹ ۹ ۹ ۲/۱ ۹ ۲/۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲/۱

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید