شماره نخ های خیاطی در صنعت پوشاک

جامه پوش: شماره برچسب یک سیستم شماره گذاری تجاری است. شماره برچسب، شماره مرجع تولید کننده برای اندازه یک نخ خیاطی مشخص است. در حقیقت به اندازه یا نمره نخ، شماره برچسب نخ گفته می شود. شماره برچسب نخ با علائمی مانند tckt، Nm، Ne و غیره مشخص می گردد. متریک پنبه، سیستم شماره گذاری برچسب نخ است که در بخش لباس های آماده از آن استفاده می شود.

شماره برچسب متریک

شماره یا نمره متریک، سیستم شماره گذاری برچسب است. این شماره با Nm نشان داده می شود و نشان دهنده متراژ در واحد گرم نخ است. به عنوان مثال، یک گرم نخ تک لایه ای که 60 متر طول دارد؛ شماره یا نمره نخش، Nm 60/1 است. اگر نخ دو لایه شود؛ شماره برچسب متریک نخ، Nm 60/2 می شود؛ در این صورت وزن 60 متر نخ دو گرم خواهد بود.

نخ دو لایه به این معناست که دو عدد نخ تک لایه، به هم تابانده شده اند. پس شماره برچسب متریک Nm 90/3 به این معنی است که سه رشته نخ تک لایه به هم تابانده شده و یک نخ را تشکیل می دهند؛ در این حالت هر 90 متر از نخ یک گرم وزن دارد و وزن 90 متر نخ سه لایه، 3 گرم است.

در همین رابطه بخوانید:

شماره گذاری برچسب متریک با استفاده از فرمول زیر انجام می شود:

شماره برچسب متریک = نمره نهایی نخ × ۳

برای درک آسان این موضوع، جدول زیر چند نمونه از شماره برچسب متریک را نشان می دهد.

شماره متریک نخ (Nm) شماره برچسب متریک نخ (شماره Tkt)
۸۰/۲ ۱۲۰
۸۰/۴ ۶۰
۶۰/۱ ۱۸۰
۶۰/۲ ۹۰

شماره برچسب پنبه

از شماره برچسب پنبه، برای نخ خیاطی پنبه ای استفاده می شود و با Ne مشخص می گردد. مثلا Ne 60/3 به این معنی است که نخ خیاطی 3 لایه دارد و وزن هر لایه 60 کلافه ای به ازای 840 یارد، 1 پوند است.

شماره گذاری برچسب متریک با استفاده از فرمول زیر انجام می گردد:

شماره برچسب پنبه = نمره نهایی نخ × ۳

برای درک آسان این موضوع، جدول زیر چند نمونه از شماره برچسب پنبه را نشان می دهد.

نمره نخ پنبه ای (Ne) شماره برچسب پنبه ای نخ (شماره Tkt)
۴۰/۲ ۶۰
۴۰/۳ ۴۰
۴۰/۴ ۳۰
۶۰/۲ ۹۰
۶۰/۳ ۶۰
۶۰/۴ ۴۵

 

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید