شستشوی آنزیمی سازگار با محیط زیست

جامه پوش: شستشوی آنزیمی به دلیل منشاء طبیعی آنزیم ها یک روش شستشوی سازگار با محیط زیست است. این روش یک فرآیند محبوب در بخش شستشوی پوشاک محسوب می شود. برای اینکه اثرات نامطلوب سنگشویی بر روی لباس ها کاهش پیدا کند، لازم است تا لباس ها با استفاده از آنزیم ها شسته شوند. آنزیم ها الیاف سلولزی سطح پارچه ها را می شکنند و آنها را در طول فرآیند شستشو از بین می برند.

زمانیکه در فرآیند شستشوی آنزیمی به رنگ مورد نظر می رسیم، می توان روند شستشوی آنزیمی را با تغییر سطح قلیایی حمام شستشو یا تغییر دمای آن متوقف کرد. در حین شستشوی آنزیمی، مقدار مشخصی از رنگینه های آبی نیلی و الیاف سلولزی از سطح پارچه برداشته می شوند. بقیه مراحل شستشوی آنزیمی شامل آبکشی نهایی و نرم کردن است.

فلوچارت فرآیند شستشوی آنزیمی

بارگیری لباس ها

آهارگیری

آبکشی (دو بار)

اضافه کردن آنزیم

تنظیم پی هاش در سطح 4.5 تا 5.5 برای اسید سلولاز یا آنزیم با اضافه کردن اسید استیک (CH3COOH)

تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلف

غلتاندن لباس ها به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه (بسته به ته رنگ مورد نظر)

آبکشی (دو بار)

نرم کردن

چلاندن

خشک کردن

تمامی مراحل فوق را در جدول زیر توضیح می دهیم:

شماره فرآیند رویه کاری
۱ بارگیری لباس ها در وهله اول لباس هایی که قرار است شسته شوند در داخل دستگاه بارگیری می شوند.
۲ آهارگیری در این مرحله لباس ها با استفاده از مواد شیمیایی ضد آهار، آهارگیری می گردند.
۳ آبکشی (دو بار) پس از اتمام فرآیند آهارگیری، لباس ها باید دو بار آبکشی شوند تا مواد آهار از روی آنها شسته شود.
۴ اضافه کردن آنزیم مقدار آنزیم مورد نیاز (آنزیم اسیدی یا خنثی) با در نظر گرفتن نسبت باید به دستگاه اضافه شود.
۵ تنظیم پی هاش در سطح 4.5 تا 5.5 برای اسید سلولاز یا آنزیم با اضافه کردن اسید استیک (CH3COOH) در این مرحله چنانچه آنزیم اسیدی به دستگاه اضافه شده باشد، باید پی هاش محیط در محدوده 4.5 تا 5.5 قرار بگیرد؛ برای این کار باید اسید استیک (CH3COOH) به محلول اضافه شود.
۶ تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلف باید دمای محیط براساس آنزیم ها تنظیم و حفظ گردد.
۷ غلتاندن لباس ها به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه (بسته به ته رنگ مورد نظر) با توجه به ته رنگ لباس ها، آنها به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه غلتانده می شوند.
۸ آبکشی (دو بار) لباس ها دو بار آبکشی می شوند تا مواد نشاسته ای از روی آنها پاک گردند.
۹ نرم کردن در این مرحله لباس ها با استفاده از مواد شیمیایی نرم کننده (نرم کننده ضد ازن) نرم می شوند.
۱۰ چلاندن پس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها آبگیری شده و به بخش خشک کن ارسال می گردند.
۱۱ خشک کردن نهایتاً لباس ها (بسته به ته رنگ مورد نظر) با استفاده از خشک کن های گازی یا بخاری خشک می شوند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید