شبیه سازی منسوجات هوشمند به ماهیچه

جامه پوش: مهندسان زیست پزشکی استرالیا، پارچه ای هوشمند ساخته اند که حاوی عضلات مصنوعی است، روش کار عضله مصنوعی شبیه حرکات بیولوژیکی انسان است … ما می توانیم عضله را کنترل کنیم و در صورت نیاز کشیدگی، انبساط یا انقباض را در آن به وجود بیاوریم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید