سوئد از یک نوع پارچه هوشمند رونمایی کرد

جامه پوش: از یک مدل پارچه هوشمند در مراکز خرید سوئد رونمایی شد. این پارچه می‌تواند حس کند و نسبت به حرکات کسی که آن را پوشیده، واکنش نشان دهد.

پارچه نرم رباتیک «اومنی فیبر» نام گرفته و مرکز آن یک کانال توخالی دارد که اجازه می‌دهد یک واسطه مایع در آن جابه‌جا شود. فیبر با کمک هوای فشرده می‌تواند خم شود، حالت کشسانی داشته باشد و لوله شود. به این ترتیب پارچه می‌تواند بازخورد حسی واقعی فراهم کند و در نتیجه مشابه یک ماهیچه مصنوعی خواهد بود.

در همین رابطه بخوانید:

البته فیبرهای ماهیچه مصنوعی ایده جدیدی نیستند. نکته متمایز «اومنی فیبر» این است که برای تغییر شکل نیازمند گرما نیست و همین نکته آینده جدیدی بر روی پارچه های هوشمند خواهد گشود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید