سفید شویی آنزیمی انقلابی در صنعت شستشو

جامه پوش: لباس هایی شسته شده با روش سفید شویی آنزیمی (Enzyme Bleach Wash) نسبت به لباس هایی که تنها با یکی از روش های سفید شویی یا شستشوی آنزیمی شسته می شوند، زیباتر هستند.

روش سفید شویی آنزیمی انقلابی در زمینه شستشوی پوشاک محسوب می شود. تقاضای فوق العاده زیادی از جانب خریداران برای این روش وجود دارد؛ در این مطلب قصد داریم تا درباره روند کاری روش سفید شویی آنزیمی صحبت کنیم.

فلوچارت روش سفید شویی آنزیمی

بارگیری لباس ها در دستگاه

آهارگیری

دو بار آبکشی

افزودن آنزیم

تنظیم پی هاش مورد نیاز

تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلف

غلتاندن لباس ها به مدت ۴۰ تا ۵۰ دقیقه

دو بار آبکشی

سفید کردن با آب سرد

دو بار آبکشی

مجدداً سفید کردن با آب سرد

دو بار آبکشی

خنثی سازی سفید کننده

نرم کردن

آبگیری

خشک کردن

 جدول روش سفید شویی آنزیمی 

شماره فرآیند رویه کاری
۱ بارگیری لباس ها در دستگاه در ابتدای روند سفید شویی آنزیمی، حجم مورد نظر از لباس ها در دستگاه بارگیری می شود.
۲ آهارگیری در روند سفید شویی آنزیمی، لباس ها با استفاده از یک ماده شیمیایی ضد آهار مانند بیودی یا ماده ضد لک پشتی آهارگیری می گردند.
۳ دو بار آبکشی در این مرحله برای پاک کردن مواد ضد آهار از سطح لباس، لباس ها دو بار آبکشی شوند.
۴ افزودن آنزیم با حفظ نسبت M: L، مقدار آنزیم مورد نیاز به محلول سفید شویی آنزیمی اضافه می شود. ممکن است آنزیم اسیدی یا خنثی باشد.
۵ تنظیم پی هاش مورد نیاز در این مرحله باید با افزودن CH3COOH، پی هاش مورد نیاز (4.5 تا 5) برای آنزیم اسیدی تنظیم و حفظ شود.
۶ تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلف باید دمای مورد نیاز آنزیم های مختلف در این بخش تنظیم و حفظ شود.
۷ غلتاندن لباس ها به مدت ۴۰ تا ۵۰ دقیقه پس از اینکه تمامی شرایط فوق برقرار شد، لباس ها به مدت ۴۰ تا ۵۰ دقیقه غلتانده می شوند (این زمان کاملاً به ته رنگ مورد نظر بستگی دارد).
۸ دو بار آبکشی پس از اینکه لباس ها به ته رنگ مورد نظر رسیدند، دو بار آبکشی می گردند تا مواد نشاسته ای از روی آنها شسته شود.
۹ سفید کردن با آب سرد در این مرحله برای اینکه لباس ها سفید تر گردند، باید دو بار با آب سرد آبکشی شوند. سپس با در نظر گرفتن مرجع شستشوی مورد تائید خریدار، لباس ها برای مدت زمان مشخصی با سفید کننده ژاپنی یا K.C.I سفید می شوند.
۱۰ دو بار آبکشی برای اینکه ذرات ماده سفید کننده از سطح لباس شسته شوند، لباس ها دو بار آبکشی می گردند.
۱۱ مجدداً سفید کردن با آب سرد سرانجام در این مرحله لباس ها مجدداً سفید می شوند تا ته رنگ لباس با ته رنگ مشخص شده در مرجع شستشوی مورد نظر تطابق پیدا کند.
۱۲ دو بار آبکشی در این مرحله پس از اینکه لباس ها به ته رنگ مورد نظر رسیدند دوباره آبکشی می گردند تا تمام ذرات ماده سفید کننده از روی لباس شسته شوند.
۱۳ خنثی سازی سفید کننده لباس های شسته شده با روش سفید شویی آنزیمی با استفاده از سدیم متا بی سولفیت یا سدیم هیپو (براساس ته رنگ مورد نظر) خنثی سازی می شوند.
۱۴ نرم کردن در این مرحله برای اینکه لباس ها نرم تر شوند، مواد شیمیایی نرم کننده (نرم کننده ضد ازن) بر روی آنها اعمال می گردد.
۱۵ آبگیری پس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها از دستگاه خارج شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می گردند.
۱۶ خشک کردن نهایتاً پس از اینکه روند سفید شویی آنزیمی به اتمام رسید، لباس ها با توجه به ته رنگ مورد نظر با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید