سطح کیفیت قابل قبول در تولید پوشاک چیست؟

جامه پوش: عبارت AQL (Acceptable Quality Level) مخفف سطح کیفی قابل قبول یا سطح کیفی پذیرش است. زمانی که پای کیفیت به میان می آید، این یکی از اصطلاحات پر کاربرد در صنعت پوشاک آماده است.

لازم به ذکر است که بیشتر تصمیمات مربوط به پذیرش محموله های پوشاک صادراتی براساس برنامه های نمونه گیری AQL محور، گرفته می شوند.

برای اطمینان از کیفیت مناسب محصولات، باید در هنگام بازرسی براساس نمونه های AQL عمل شود؛ مقادیر سطح کیفی قابل قبول از کالایی به کالای دیگر، از فرآیندی به فرآیند دیگر و از خریداری به خریدار دیگر متفاوت هستند. سطح کیفی قابل قبول از اهمیت زیادی در بخش پوشاک آماده برخوردار است.

سطح کیفی قابل قبول (AQL) به حداکثر تعداد موارد معیوبی گفته می شود که می توان آنها را در هنگام نمونه گیری تصادفی و بازرسی به عنوان قابل قبول در نظر گرفت. در واقع AQL به صورت درصد میانگین اقلام معیوبی بیان می شود که در آن میانگین اقلام معیوب در حقیقت میانگین تعداد اقلام معیوب پیدا شده در حین بازرسی های مختلف و تعداد اقلام بازرسی شده است.

نقایص یا عیوبی که در هنگام بازرسی مشاهده می شوند، در حالت کلی به چهار دسته طبقه بندی می شوند:

  • بسیار مهم: باید ۱۰۰% دقیق باشند. هیچ محدوده ای وجود ندارد.
  • مهم: معمولاً ۲.۵%
  • جزئی: معمولاً ۴%
  • کم اهمیت: معمولاً ۶.۵%

انواع سیستم AQL مورد استفاده در صنعت پوشاک

در حالت کلی در صنعت تولید پوشاک از 6 سیستم AQL استفاده می شود که عبارتند از:

  • AQL – 1%
  • AQL – 1.5%
  • AQL – 2.5%
  • AQL – 4%
  • AQL – 6%
  • AQL – 10%

چارت AQL در صنعت پوشاک

چارت سطح کیفی قابل قبول (AQL) را آورده ایم تا درک بحث فوق برای شما آسان تر باشد.

اندازه عدل یا دسته کد حرفی اندازه نمونه اندازه نمونه سطح کیفی قابل قبول (AQL)
۲.۵% ۴% ۶.۵%
Ac Re Ac Re Ac Re
۲-۸ A ۲ ۱ ۱ ۱
۹-۱۵ B ۳ ۱ ۱ ۱
۱۶-۲۵ C ۵ ۱ ۱ ۱
۲۶-۵۰ D ۸ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲
۵۱-۹۰ E ۱۳ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۳
۹۱-۱۵۰ F ۲۰ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴
۱۵۱-۲۸۰ G ۳۲ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۲۸۱-۵۰۰ H ۵۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۵۰۱-۱۲۰۰ J ۸۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱
۱۲۰۱-۳۲۰۰ K ۱۲۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۱۵
۳۲۰۱-۱۰۰۰۰ L ۲۰۰ ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۱۵ ۲۱ ۲۲
۱۰۰۰۱-۳۵۰۰۰ M ۳۱۵ ۱۴ ۱۵ ۲۱ ۲۲ ۲۱ ۲۲
۳۵۰۰۰۱-۱۵۰۰۰۰ N ۵۰۰ ۱۶ ۱۸ ۲۳ ۲۵ ۲۳ ۲۵
۱۵۰۰۰۱-۵۰۰۰۰۰ O ۸۰۰ ۱۸ ۲۰ ۲۵ ۲۸ ۲۶ ۲۷
۵۰۰۰۰۰ و بیشتر P ۱۲۵۰ ۲۰ ۲۲ ۲۸ ۳۰ ۲۸ ۳۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید