روش های تایید شده در شستشوی پوشاک

جامه پوش: امروزه شستشوی پوشاک باعث ایجاد تغییرات زیادی در بخش پوشاک آماده شده است. در حال حاضر از روش های مختلف شستشوی پوشاک برای رنگرزی هر نوع لباسی از لباس های بافته شده و تریکو گرفته تا بافتنی استفاده می شود که در این مقاله قصد داریم تا در مورد آنها صحبت کنیم.

انواع مختلف شستشوی به کار رفته در پوشاک

 • آبکشی (Rinse wash)
 • شستشوی رزینی (Resin wash)
 • شستشوی سیلیکونی نرم کننده (Softener silicon wash)
 • شستشوی لباس یا شستشوی عادی
 • شستشوی آنزیمی (Enzyme wash)
 • سنگشویی آنزیمی متوسط (Medium stone enzyme wash)
 • سنگشویی آنزیمی سنگین (Heavy stone enzyme wash)
 • سفید شویی (Bleaching wash)
 • سفید شویی آنزیمی (Enzyme bleach wash)
 • اسید شویی (Acid wash)
 • سفید شویی حوله ای (Towel bleach wash)
 • شستشوی گره ای (Tie wash)
 • شستشوی توپی مالشی (Rubber ball wash)

 آبکشی
به شستشویی که با استفاده از آب و مقدار کمی مواد شوینده و لکه برهای پشتی صورت می گیرد، آبکشی گفته می شود. در این روش ته رنگ لباس تیره است و تفاوت زیادی با جین خام ندارد. این روش شستشو خالی از ایراد نیست؛ لکه دار شدن پشت لباس یکی از رایج ترین ایرادات این روش محسوب می شود.

شستشوی رزینی
در شستشوی رزینی از رزین در داخل حمام استفاده می شود. در این روش ابتدا رزین به حمام اضافه می شود و سپس لباس ها برای مدت زمان به خصوصی در داخل آن قرار می گیرد. نهایتاً لباس ها به سختی مورد نظر می رسند.

شستشوی سیلیکونی نرم کننده
در روش شستشوی سیلیکونی نرم کننده، از نرم کننده و مواد سیلیکونی با هم استفاده می شود. در این تکنیک از سیلیکون برای لغزنده کردن سطح لباس و از نرم کننده برای نرم کردن مواد سلولزی آن استفاده می گردد. در نتیجه هم زیردست لباس بهتر شده و هم پارچه لباس نرم تر می شود. نرم کننده می تواند کاتیونی و غیر یونی باشد.

 شستشوی لباس یا شستشوی عادی
این روش شستشو ترکیبی از آبکشی و شستشوی نرم کننده است. در این روش ابتداً لباس ها آبکشی شده و سپس با مواد نرم کننده شسته می شوند.

 شستشوی آنزیمی
اگر در هنگام شستشوی لباس ها از آنزیم استفاده شود، به آن شستشوی آنزیمی می گویند. در این روش، آنزیم برای سایش لباس به کار می رود. لباس هایی که تحت شستشوی آنزیمی قرار می گیرند، ظاهر بسیار زیبایی پیدا می کنند. با توجه به الزامات ته رنگ لباس، ممکن است آنزیم خنثی یا اسیدی باشد.

سنگشویی آنزیمی متوسط
در این روش شستشو، آنزیم و سنگ پوکه برای شستشوی لباس به کار برده می شوند و باید در آن از آسیب دیدگی حاشیه های لباس جلوگیری گردد. لباس هایی که باید شدیداً دچار سایش شوند، با این روش مورد شستشو قرار می گیرند. این شستشو مخصوص لباس های جین است و حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه هم طول می کشد.

 سنگشویی آنزیمی سنگین
در این تکنیک همزمان از آنزیم و سنگ برای شستشوی لباس استفاده می شود. به حدود ۵۰ تا ۶۰ دقیقه زمان نیاز است تا بتوان به ته رنگ مورد نظر از طریق آن رسید.

 سفید شویی
در این حالت به هنگام شستشوی لباس ها در ماشین لباسشویی، مایع سفید کننده هم به آب اضافه می شود. زمان دقیق شستشو براساس الزامات هر روش شستشو متفاوت است. در صورت رعایت نکردن پیش شرط هایی که در این زمینه وجود دارد، ممکن است لباس بیش از حد سفید شده و دیگر رنگ آن قابل برگشت نباشد.

سفید شویی آنزیمی
در روش سفید شویی آنزیمی ابتدا فرآیند شستشوی آنزیمی بر روی لباس ها اعمال می شود و سپس با استفاده از سفید کننده های کلری یا غیر کلری روند سفید شویی انجام می گیرد. ته رنگ به وجود آمده در اثر سفید شویی آنزیمی روشن است. در این روش بیشتر احتمال دارد لباس کمرنگ شود؛ در نتیجه به کار بردن آن مستلزم رعایت موارد احتیاطی بیشتری است.

اسید شویی
اسید شویی با استفاده از پتاس و سنگ پوکه انجام می گیرد. در این تکنیک، ابتداً سنگ ها در محلول پتاس غوطه ور شده، سپس آنها را از محلول درآورده و پس از اینکه اندکی خشک شدند به همراه لباس ها در ماشین لباسشویی ریخته می شوند. این روش شستشو سرانجام ظاهری غیر یکنواخت به لباس می بخشد.

 سفید شویی حوله ای
سفیدشویی حوله با استفاده از سفید کننده ژاپنی و یک حوله انجام می شود. در این روش ابتداً یک حوله در محلول سفیدکننده غوطه ور می گردد؛ سپس حوله ها چلانده شده و به همراه لباس ها در ماشین خشکشویی قرار می گیرند. این امر باعث می شود تا لباس ظاهری غیر یکنواخت پیدا کند.

 شستشوی گره ای
در شستشوی گره ای ابتداً لباس ها گره زده شده و سپس شسته می گردند. در نتیجه لباس دارای چین خوردگی های غیریکنواختی می شود.

شستشوی توپی سایشی
شستشوی توپی سایشی چیزی جز شستشوی لباس و اعمال مواد نرم کننده بر آن نیست. در این فرآیند لباس نرم تر خواهد شد و همزمان درزهای لباس نیز سائیده می شوند. در صورت نیاز به نرمی بیشتر، از این روش برای شستشوی لباس استفاده می گردد.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید