روش برآورد هزینه دوخت شلوار

جامه پوش: دوام هر حرفه ای کاملاً به سود سفارش ها وابسته است و حرفه پوشاک نیز از این امر مستثنی نیست، برای اینکه یک سفارش سودآور باشد، باید برآورد هزینه آن به شکل صحیحی صورت بگیرد. برای برآورد هزینه صحیح به یک روش درست نیاز است. به دلیل اهمیت این موضوع می توان گفت که برآورد هزینه، قلب تجارت پوشاک آماده محسوب می شود.

جهت برآورد هزینه پوشاک برای شلوار بافته شده چه روشی وجود دارد؟

بازارپرداز قبل از شروع روند برآورد هزینه یک لباس بافته شده، باید موارد زیر را مشخص و تائید کند:

 • هزینه پارچه
 • هزینه گلدوزی
 • هزینه چاپ
 • هزینه ساخت (CM)
 • هزینه شستشو
 • هزینه لوازم جانبی
 • هزینه های تجاری
 • سایر هزینه ها

نکات مهم: 

 • وظیفه بعدی بازارپرداز، تعیین میزان مصرف پارچه و هزینه آن است.
 • پس از محاسبه میزان مصرف پارچه و برآورد هزینه های آن، باید سایر هزینه ها به قیمت پارچه اضافه شود تا هزینه کلی یک لباس به دست بیاید.

حال برای اینکه تمامی ابهامات بحث فوق رفع شوند، با ذکر مثالی در مورد برآورد هزینه یک شلوار بافته شده، موضوع را بیشتر باز می کنیم.

مثال:

فرض کنید خریدار شرکتی، سفارش ساخت «شلوار جین بافته شده» را با مشخصات زیر برای شما ارسال کرده است؛ حال براساس این اطلاعات و جدول زیر، هزینه FOB لباس های سفارش را محاسبه کنید.

نمودار اندازه ها

طول واقعی (اینچ) زاپاس دوخت (اینچ) اندازه ها به علاوه زاپاس دوخت (اینچ)
طول کلی شامل ارتفاع کمر ۴۶ ۲ ۴۸
عرض کمر ۳۷ ۲ ۳۹
باسن ۴۳ ۲ ۴۵
ران ۲۰ ۲ ۲۲
عرض شلوار ۱۴ ۲ ۱۶
طول جیب عقب ۸ ۱ ۹
عرض جیب عقب ۷ ۱ ۸
طول حلقه کمربند ۱.۵ ۰.۵ ۲
عرض حلقه کمربند ۰.۵ ۰.۵ ۱
طول کیسه جیب ۸ ۱ ۹
عرض کیسه جیب ۷ ۱ ۸

راه حل:

عرض پارچه = ۵۸ اینچ

(در اینجا عرض پارچه ۵۸ اینچ است؛ از آنجاییکه در هنگام دوخت نمی توانیم از لبه پارچه استفاده کنیم، بنابراین باید ۱ اینچ را از عرض پارچه کنار بگذاریم. پس عرض پارچه را ۵۷ اینچ در نظر می گیریم).

هدر رفت = ۱۰%

فرض کنید که:

 • قیمت هر یارد پارچه = ۳.۷ دلار
 • هزینه چاپ به ازای دوجین = ۱.۴ دلار
 • هزینه گلدوزی به ازای دوجین = ۳.۸ دلار
 • هزینه لوازم جانبی به ازای دوجین = ۱.۸ دلار
 • هزینه شستشوی هر عدد لباس = ۲ دلار؛ پس هزینه شستشوی دوجین لباس = (۲×۱۲) = ۲۴ دلار

مصرف پارچه اعضای بدن

برای محاسبه مصرف پارچه برای اعضای بدن، از فرمول زیر به ازای دوجین استفاده می کنیم:

روش برآورد هزینه پوشاک برای شلوار بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک

عرض بدن = ۲/۱ ران + زاپاس دوخت = ۲۲

حال از معادله (الف) داریم:

مصرف پارچه برای اعضای بدن (به ازای دوجین) = ۴۸ × ۲۲ × ۴ × ۱۲ / ۵۷ × ۳۶ (یارد به ازای دوجین) = ۲۴.۷ (یارد به ازای دوجین)…..(ب)

پس ۲۴.۷ یارد پارچه برای قسمت های بدن به ازای دوجین لباس لازم است.

مصرف پارچه جیب های عقب (۲ عدد)

برای محاسبه مصرف پارچه جیب های عقب می توان از فرمول زیر به ازای دوجین استفاده کرد:

روش برآورد هزینه پوشاک برای شلوار بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک

پس ۱.۶۸ یارد پارچه برای جیب عقب به ازای دوجین لازم است.

مصرف پارچه کیسه جیب ها (۲ عدد)

برای محاسبه مصرف پارچه کیسه جیب ها، فرمول زیر به ازای دوجین مورد استفاده قرار می گیرد:

روش برآورد هزینه پوشاک برای شلوار بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک

پس ۳.۳۷ یارد پارچه برای کیسه جیب های دوجین لباس لازم است.

مصرف پارچه حلقه های کمربند (۵ عدد)

برای محاسبه مصرف پارچه حلقه های کمربند، فرمول زیر به ازای دوجین به کار برده می شود:

روش برآورد هزینه پوشاک برای شلوار بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک

پس ۰.۱۲ یارد پارچه برای حلقه های کمربند دوجین لباس نیاز است.

حال با اضافه کردن هزینه های ب، ج، د، ه می توان کل مصرف پارچه سفارش فوق را به ازای دوجین به دست آورد= (ب + ج + د + ه) یارد به ازای دوجین = (۲۴.۷ + ۱.۶۸ + ۳.۳۷ + ۰.۱۲) یارد به ازای دوجین = ۲۹.۸۷ یارد به ازای دوجین.

پس کل مصرف پارچه سفارش فوق، ۲۹.۸۷ یارد به ازای دوجین است.

از آنجاییکه قیمت هر یارد پارچه، 3.7 دلار است؛ پس کل هزینه پارچه سفارش فوق برابر است با (29.87 × 3.7) = 110.52 دلار. اکنون با اضافه کردن تمامی هزینه های فوق به قیمت کل پارچه، می توان هزینه FOB کل سفارش را به ازای دوجین به دست آورد.

 • (و): هزینه پارچه به ازای دوجین = ۱۱۰.۵۲ دلار
 • (ز): هزینه چاپ به ازای دوجین = ۱.۴ دلار
 • (ح): هزینه گلدوزی به ازای دوجین = ۳.۸ دلار
 • (ط): هزینه لوازم جانبی به ازای دوجین = ۱.۷ دلار
 • (ی): هزینه شستشو به ازای دوجین = ۲۴ دلار
 • (ک): هزینه ساخت (CM) = 5 دلار
 • (ل): هزینه های بازرگانی = ۶ دلار
 • (م): سایر هزینه ها = ۰.۲ دلار

هزینه FOB کلی به ازای دوجین = (و + ز + ح + ط + ی + ک + ل + م) = (۱۱۰.۵۲ + ۱.۴ + ۳.۸ + ۱.۷ + ۲۴ + ۵ + ۶ + ۰.۲) = ۱۴۷.۲۲ دلار به ازای دوجین.

کارخانه ها معمولا سفارش را از یک خانه خرید دریافت می کنند؛ بنابراین باید 7% بابت سفارش به آنها کارمزد پرداخت گردد. پس در این شرایط کل هزینه FOB به ازای دوجین با 147.22 + 7% کارمزد = 157.53 دلار به ازای دوجین برابر می شود.

در برآورد هزینه کارخانه، درصد سود کارخانه (در اینجا 10%) باید به هزینه کل FOB به ازای دوجین اضافه شود. بنابراین کل هزینه FOB به همراه درصد سود کارخانه برابر است با 157.53 + 10% سود = 173.28 دلارپس کل هزینه FOB به ازای هر عدد لباس، (173.28 / 12) = 14.44 دلار می شود. در این صورت هزینه FOB کارخانه به ازای هر عدد لباس، ۱۴.۴۴ دلار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید