روش انبارداری در کارخانه تولید پارچه

جامه پوش: قبل از شروع روند تولید لباس، مقدار پارچه مورد نیاز باید انبار شود. تمام مراحل بعدی مانند پهن کردن پارچه، برش، دوخت و از این دست، بعد از برداشت پارچه از انبار صورت می گیرد. در نتیجه این بخش نقش مهمی در تولید روان و بی درد سر محصول ایفا می کند. به دلیل اهمیت بخش انبارداری پارچه در صنعت نساجی، در این مقاله قصد داریم تا در مورد این بخش صحبت کنیم.

روند کاری بخش انبار پارچه در صنعت نساجی

ارسال پارچه توسط تامین کننده

دریافت پارچه

بررسی پارچه

بررسی پارچه توسط حراست

بررسی رنگ پارچه

ارسال پارچه برای بازارپرداز به منظور تائید آن

بررسی کیفیت پارچه به منظور یافتن نواقص احتمالی

رد عدل های پارچه

نگهداری پارچه ها در انبار

تمامی مراحل فوق را در ادامه مقاله توضیح می دهیم:

۱- ارسال پارچه توسط تامین کننده
در این مرحله تمامی پارچه های مورد نیاز، توسط تامین کننده مشخص شده ارسال می گردند.

۲- دریافت پارچه
این دومین وظیفه بخش انبار پارچه در صنعت تولید پوشاک است. متصدی انبار باید پارچه ها را به همراه فاکتور آنها از تامین کننده دریافت کند.

۳- بررسی پارچه
با استفاده از یک سیستم چهار مرحله ای، پارچه باید مورد بررسی قرار گیرد.

۴- بررسی پارچه توسط حراست
حراست وظیفه دارد تا تعداد پارچه ها را با فاکتور تطبیق داده و تائید کند. اگر تعداد پارچه ها مطابق تعداد مورد نظر نباشد، حراست موظف است تا فوراً این قضیه را به اطلاع بازارپرداز پوشاک برساند.

۵- بررسی رنگ پارچه
این یکی از وظایف بسیار مهم بخش انبار پارچه است. در این مرحله رنگ پارچه های دریافتی باید با نمونه رنگ هایی که قبلاً توسط خریدار تائید شده اند، مطابقت داده شوند. پارچه هایی که دارای رنگ های مختلف هستند باید در عدل های مشخص نگهداری گردند.

۶- ارسال پارچه برای بازارپرداز به منظور تائید آن
بازارپرداز پوشاک باید کلیه اطلاعات مربوط به پارچه دریافت شده را از بخش انبارداری دریافت کند. در صورت مشاهده مشکل یا نقایص عمده، بازارپرداز پوشاک موظف است تا مراتب را با تامین کننده در میان گذاشته و اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام دهد.

۷- بررسی کیفیت پارچه به منظور یافتن نقایص احتمالی
کنترل کننده کیفیت با توجه به الزامات خریدار، پارچه را مورد بررسی قرار می دهد.

۸- رد عدل های پارچه
عدل های پارچه باید براساس درجه بندی A، B، C، D و غیره مشخص شده و سپس عدل های با کیفیت پایین برگشت داده شوند. این کار توسط بخش Q.C (کنترل کننده کیفیت) صورت می گیرد.

۹- نگهداری پارچه ها در انبار
پس از اینکه تمامی اطلاعات فوق تکمیل شد؛ پارچه ها به منظور استفاده در فرآیندهای بعدی مانند برش، دوخت و غیره در انبار نگهداری می شوند.

منبع:Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید