رنگ سال ۲۰۲۲؛ شادترین و گرم ترین نوع رنگ آبی

جامه پوش: معمولاً رنگ سال پنتون از بین بیش از ۲۰۰۰ رنگ موجود انتخاب می شود. اما شرکت پنتون تصمیم گرفت که برای سال ۲۰۲۲ رنگ جدیدی به نام وری پری با کد ۳۹۳۸-۱۷ را فرمول بندی کند که اکنون به مجموعه رنگ های ثابت این شرکت اضافه شده است.

پنتون می گوید رنگ وری پری، «شادترین و گرم ترین نوع رنگ آبی است»؛ زیرا «این رنگ وفاداری و انسجام آبی را با انرژی و هیجان قرمز ترکیب می کند». لیاتریس آیزمن مدیر اجرایی موسسه رنگ پنتون می گوید: «از آنجاییکه ما به سمت تغییرات بی سابقه در جهان حرکت می کنیم؛ لذا رنگ Very Peri دیدگاه و چشم انداز جدیدی از خانواده دوست داشتنی و قابل اعتماد رنگ های آبی، برای ما به ارمغان می آورد».

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید