رشد نساجی چین در 2023

جامه پوش: در سال 2022، به دلیل عوامل ناپایدار جهانی از جمله جنگ، دوران پسا کرونا و … صادرات نساجی و پوشاک چین تحت تاثیر قرار گرفت و دچار نوسان شد. در ابتدای سال روند افزایشی و سپس کاهشی داشت. در سال 2023، صادرات نساجی و پوشاک چین بهبود پیدا کرد و سیگنال “بازگشت” به روال قبل زده شد و همچنین اعتماد به بازار چین به طور مداوم افزایش می یابد.

آمار صادرات نساجی چین در سال 2022

داده های گمرک نشان می دهد که در سال 2022، صادرات منسوجات و پوشاک چین به 323.34 میلیارد دلار رسید که با افزایش 2.6٪، رکورد جدیدی ثبت کرد. به طور کلی، صادرات نساجی 147.95 میلیارد دلار، با 2.0 درصد افزایش سالانه، صادرات پوشاک 175.40 میلیارد دلار با 3.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتند.

نزدیک به پایان سال 2022، اگرچه صادرات نساجی و پوشاک رشد نداشته است، اما نرخ کاهش آن هم خیلی قابل توجه نبوده است.

پیش بینی در سال 2023

از ژانویه سال ۲۰۲۳، تعداد زیادی از بنگاه های نساجی به تنهایی یا از طریق سازمان های دولتی برای دریافت سفارشات جدید اقدام کرده اند. “تبدیل چالش ها به فرصت” یکی از ویژگی های مهم صادرات صنعت نساجی و پوشاک در سال 2023 خواهد بود، سیگنال “بازگشت” بازار دائماً به گوش می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید