راه اندازی نمایشگاه دائمی عرضه پوشاک ایرانی اسلامی در کرج

جامه پوش: استاندار البرز گفت: باید نیازها را در حوزه پوشاک بسنجیم و بر اساس آن برای طراحی، تولید و فروش مطابق با فرهنگ حجاب و عفاف اقدام کنیم.

مجتبی عبداللهی در نشست دوم قرارگاه اجتماعی استان البرز با موضوع حجاب و عفاف افزود: باید از فضاهای تبلیغات شهری در راستای ترویج حجاب و عفاف استفاده شود و مردم را از مزایای این امر مهم و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی آگاه کرد.
وی ادامه دا د: مساجد اکنون باید بیش از پیش فعال و پذیرای مردم به ویژه جوانان باشند و روحانیون در رابطه با آگاهی بخشی پویاتر اقدام کنند.
عبداللهی گفت: باید شهرداری ها اعطای پایان کار مراکز بزرگ تجاری و تفریحی را مشروط به ایجاد نمازخانه در مجموعه کنند.
وی افزود: باید مصوبات و اقدامات این شورا که برگرفته از خردجمعی افراد صاحب نظر است، برای جامعه ملموس و مشخص باشد.
استاندار البرز گفت: ضرورت دارد که کمیته اندیشه ورز ذیل این کارگروه روند تحقق مصوبات و بررسی موضوعات را به جد در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: آموزش مهمترین اصل ترویج فرهنگ حجاب و عفاف است چراکه این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود.
عبداللهی گفت: با توجه به اهمیت موضوع باید شهرداری و فرمانداری کرج نسبت به راه اندازی یک مرکز دائمی عرضه پوشاک ایرانی اسلامی اقدام کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید