رابطه بین سایز نخ و سوزن با پارچه در تولید پوشاک

جامه پوش: در هنگام دوخت لباس ها در بخش پوشاک، لازم است که اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه یک ترکیب مناسب را تشکیل دهند. در غیر این صورت، خطاهای مختلفی در هنگام دوخت لباس ها به وجود می آیند و نهایتاً ممکن است لباس ها در هنگام بازرسی نهایی، رد شده و تائید نگردند. علاوه بر این، اگر این موارد به درستی مورد توجه قرار نگیرند؛ کل فرآیندهای تولید با مشکل روبرو می شوند.

در همین رابطه بخوانید:

بررسی رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و طول پارچه

جدول زیر رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه را نشان می دهد؛ دانستن این موارد برای دوخت بهتر لباس ها لازم است.

شماره برچسب نخ خیاطی برحسب واحد متریک نوع پارچه اندازه های سوزن
سیستم سینگر (Singer System) متریک (Nm)
۳۲۰،۲۶۰ سبک ۷ ۵۵
متوسط ۹ ۶۵
سنگین ۱۰ ۷۵
۲۰۰، ۱۸۰، ۱۶۰، ۱۵۰ سبک ۹ ۶۵
متوسط ۱۰ ۷۰
سنگین ۱۱ ۷۵
۱۴۰، ۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰ سبک ۱۱ ۷۵
متوسط ۱۲ ۸۰
سنگین ۱۴ ۹۰
۷۵، ۷۰، ۶۰ سبک ۱۴ ۹۰
متوسط ۱۶ ۱۰۰
سنگین ۱۸ ۱۱۰
۵۰، ۴۰ سبک ۱۶ ۱۰۰
متوسط ۱۸ ۱۱۰
سنگین ۱۹ ۱۲۰
۱۵، ۲۰ سبک ۱۹ ۱۲۰
متوسط ۲۱ ۱۳۰
سنگین ۲۲ ۱۴۰
۱۸، ۱۶، ۱۳، ۱۲ سبک ۲۱ ۱۳۰
متوسط ۲۲ ۱۴۰
سنگین ۲۳ ۱۶۰
۱۰، ۸، ۷ سبک ۲۳ ۱۶۰
متوسط ۲۴ ۱۸۰
سنگین ۲۵ ۲۰۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید