دستیابی به رنگ دلخواه با فرآیند مرطوب شستشو

جامه پوش: فرآیند مرطوب در واقع یک روش عمل آوری برای هر نوع شستشوی پوشاک است. فرآیند مرطوب با انواع مواد شیمیایی قابل انجام است. بخش فرآیند مرطوب خود شامل یک فلوچارت فرآیندی است که باعث تسهیل کل فرآیندهای شستشو می شود و دستیابی به رنگ دلخواه پوشاک را تسهیل می کند.

فلوچارت فرآیند مرطوب در شستشوی پوشاک

آهارگیری

اعمال آنزیم

تمیزکاری

سفید کردن

خنثی سازی

چلاندن

خشک کردن

خنثی سازی P.P

رنگرزی جزئی

نرم کردن

چلاندن

خشک کردن

مراحل فوق را در جدول زیر کلاسه بندی شده است:

شماره فرآیند رویه کاری
۱ آهارگیری اولین مرحله از بخش فرآیند مرطوب در شستشوی پوشاک است. در اینجا با استفاده از مواد شیمیایی ضد آهار، کار آهارگیری انجام می شود تا مواد آهار از لباس خارج شوند.
۲ اعمال آنزیم برای تطابق ته رنگ لباس با رنگ مورد نظر، فرآیند اعمال آنزیم با استفاده از آنزیم های اسیدی یا خنثی انجام می گیرد. فرآیند اعمال آنزیم بر چند نوع است: آنزیم سبک، آنزیم متوسط، آنزیم سنگین و آنزیم سنگی.
۳ تمیزکاری در این مرحله و پس از اتمام فرآیند اعمال آنزیم، لباس ها ۲ تا ۳ مرتبه آبکشی می گردند تا کاملاً تمیز شوند.
۴ سفید کردن رنگ لباس را می توان به صورت یکنواخت از آن جدا کرد؛ البته این کار با توجه به ته رنگ مورد تائید خریدار انجام می شود. لباس ها را با استفاده از سفید کننده ژاپنی یا K.C.I می توان سفید کرد.
۵ خنثی سازی مواد شیمیایی سفید کننده در این مرحله باید با استفاده از سدیم متا بی سولفیت یا سدیم هیپو خنثی شوند.
۶ چلاندن پس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها از دستگاه خارج گردیده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
۷ خشک کردن لباس ها با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند. انتخاب نوع خشک کن به ته رنگ لباس ها بستگی دارد. لازم به ذکر است که خشک کن گازی برای لباس هایی که دارای سایه رنگ مایل به قرمز هستند مناسب است و خشک کن بخاری مناسب لباس هایی است که سایه رنگ مایل به آبی دارند. تمامی لباس ها پس از خشک شدن باید به بخش فرآیند خشک ارسال شوند تا مواد P.P بر روی آنها اسپری گردد.
۸ خنثی سازی P.P در این مرحله لباس هایی که تحت اسپری P.P قرار گرفته اند با استفاده از سدیم متا بی سولفیت خنثی می شوند.
۹ رنگرزی جزئی معمولاً رنگرزی جزئی برای افزایش جذابیت لباس ها انجام می شود. البته گاهی اوقات رنگرزی جزئی برای تطابق رنگ لباس با ته رنگ مورد نظر لازم است.
۱۰ نرم کردن با استفاده از نرم کننده های کاتیونی یا غیر یونی، لباس ها نرم تر می شوند.
۱۱ چلاندن سرانجام لباس ها از دستگاه خارج شده و آب شان با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ گرفته می شود.
۱۲ خشک کردن نهایتاً در این مرحله لباس ها با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید