در حال و هوای خیاط خانه های لاله زار قدیم

لاله زار بود و مغازه های كوچك و بزرگ خیاطی در سال های 20. درست در همین زمان بود كه اتحادیه شكل گرفت. انبوهی از مغازه های خیاطی از خیابان سعدی تا اطراف خیابان فردوسی و اجتماع آنها در خیابان لاله زار، مردم بسیاری را به آنجا می كشاند. درست در همین زمان بود كه نراقی در خیاط خانه پارس شروع به كار كرد. او سال ها خوش دوخت ترین کت و شلوارها را درمغازه اش دوخت.

ا

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید