درجه تغییر رنگ لباس در سنگشویی

جامه پوش: سنگ ها در فرآیند سنگشویی برای دستیابی به اثرات و جلوه های مد نظر باید دارای سختی، شکل و اندازه مناسب باشند. هر چه وزن لباس ها بیشتر باشد، سنگ ها باید سنگین تر و سخت تر در نظر گرفته شوند. اما برای لباس های سبک به سنگ های کوچک و نرم نیاز است. روش سنگشویی به روش شستشوی پوشاک نیز معروف است.

نسبت وزن سنگ و لباس ها به صورت ۰.۵ تا ۳ به ۱ کیلوگرم است.

درجه تغییر رنگ لباس ها در فرآیند سنگشویی به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله نسبت لباس به سنگ، زمان شستشو، اندازه سنگ ها و نسبت ماده به محلول. زمان سنگشویی از ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه متغیر است. سنگ ها تا زمانیکه کاملاً متلاشی شوند قابل استنفاده هستند.

فلوچارت فرآیند سنگشویی

رویه کاری فرآیند سنگشویی برای هر نوع لباس به صورت زیر است:

بارگیری لباس ها و سنگ ها

آهارگیری

آبکشی (دو بار)

سنگشویی

آبکشی (دو بار)

نرم کردن

تخلیه لباس ها

چلاندن

خشک کردن

در جدول زیر، تمامی مراحل فوق شرح داده شده است:

شماره فرآیند رویه کاری
۱ بارگیری لباس ها و سنگ ها اولین مرحله فرآیند سنگشویی است که در آن لباس های شسته نشده به همراه مقدار لازم سنگ در دستگاه بارگیری می شوند.
۲ آهارگیری لباس ها با استفاده از یک ماده شیمیایی ضد آهار در این مرحله آهارگیری می گردند.
۳ آبکشی (دو بار) پس از اتمام فرآیند آهارگیری، لباس ها باید دو بار آبکشی شوند تا مواد آهار از روی لباس ها از بین روند.
۴ سنگشویی لباس ها باید با استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز شسته شوند تا نهایتاً به سایه رنگ دلخواه برسند.
۵ آبکشی (دو بار) در این مرحله و پس از اتمام فرآیند سنگشویی، لباس ها دو بار آبکشی می گردند تا ذرات سنگ و ماده شیمیایی از لباس ها جدا شوند.
۶ نرم کردن با استفاده از نرم کننده ها می توان لباس ها را نرم تر کرد.
۷ تخلیه لباس ها پس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها از دستگاه خارج می شوند.
۸ چلاندن در این مرحله لباس ها با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
۹ خشک کردن نهایتاً لباس ها به بخش خشک کن ارسال می شوند تا با استفاده از خشک کن های گازی یا بخاری خشک گردند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید