دبیر یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر معرفی شد

جامه پوش: دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با حکم معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

سیدمحمدمجتبی حسینی، معاون امور هنری و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس در حکمی صدیقه پاک‌بین را به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر منصوب کرد.

در حکم معاون امور هنری برای پاک بین آمده است: بنا به پیشنهاد دبیر محترم کارگروه ساماندهی مد و لباس و با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر منصوب می شوید.

با عنایت به ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود و مرتبط و نیز اهمیت به کارگیری توان هنرمندان طراح، کارشناسان، متخصصان، انجمن ها، نهادها، دستگاههای اجرایی، موسسات و تولیدکنندگان، در زمینه های مختلف بویژه آمیختن هنر ارزشمند طراحی لباس با باورهای دینی و ایجاد زمینه مناسب برای تولید آثار منطبق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، لازم است از طریق برپایی نشست ها، جمع آوری سوابق و اطلاعات، اخذ پیشنهادها، انطباق با مقررات و ضوابط جشنواره اقدام مقتضی به عمل آورید.

صدیقه پاک‌بین از هفتمین دوره تاکنون دبیر جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر است.

منبع: معاونت امور هنری وزارتخانه

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید