الزام به حمایت از پوشاک ایرانی در پسا کرونا

جامه پوش: آسیب هایی که به صنعت پوشاک در زمان پاندومی کرونا وارد شد بسیار بیش از دیگر مشاغل بوده است؛ گفتگوی ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران را در خصوص آسیب ها و الزام به حمایت از تولیدکنندگان پوشاک را بشنوید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید