حداکثر سودآوری با نرم افزار ERP

جامه پوش: ERP به معنی برنامه ریزی منابع سازمانی است، و یکی از مفاهیم انقلابی در صنعت نساجی و پوشاک مدرن محسوب می شود. هدف اصلی ERP، جمع آوری تمامی اطلاعات یک شرکت در زیر یک سقف، برای کمک به برنامه ریزی و اجرای تصمیمات با دید کامل است.

نرم افزار ERP در صنعت نساجی و پوشاک چه کاربردی دارد؟

امروزه اجرای نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت نساجی و پوشاک، کمک بزرگی به کسب حداکثر سودآوری در بخش های مختلف نساجی و پوشاک کرده است.

برخی از موارد استفاده از نرم افزار ERP در این صنعت عبارتند از:

 • کاربرد نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی در صنایع تولید نخ
 • استفاده از نرم افزار ERP در کارخانه های بافت پارچه
 • کاربرد ERP در منسوجات خانگی
 • به کار بردن نرم افزار ERP در کارخانه های فرآوری منسوجات
 • کاربرد نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی در کارخانه های تولید پوشاک
 • کاربرد ERP در بخش منابع انسانی (HR) کارخانه های نساجی و پوشاک
 • کاربرد ERP در خانه های خرید

استفاده از نرم افزار ERP در صنایع نساجی و پوشاک چه مزیتی دارد؟

اجرای نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی مزایای زیادی در صنعت نساجی و پوشاک دارد؛ برخی از این مزایا عبارتند از:

 • نقش مهمی در تسهیل نظارت در این صنعت بازی می کند
 • به تهیه گزارش های لازم در زمانی کوتاه کمک می نماید
 • نسبت به فرآیندهای دستی، به زمان کمتری نیاز دارد
 • در هر بخش به راحتی قابل دسترسی است
 • امکان دستکاری داده ها را در صنعت نساجی و پوشاک کاهش می دهد

 

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید