جوش درز؛ پرکاربردترین روش اتصال در پارچه

جامه پوش: درز لباس جایی است که دو یا چند تکه پارچه در آن به صورت یک یا چند ردیف به هم دوخته می شوند. خرابی درز یا خرابی پارچه شاید در اثر بارگذاری طولی و عرضی چندین بخش پارچه ای دوخته شده رخ می دهد.

مقاومت عرضی درزها یک الزام اولیه برای اتصال پارچه های بافته شده ای است که به هم دوخته می شوند. در حالت کلی بهتر است درز پارچه از هم باز شود، نه خود پارچه، چرا که باز شدگی درزها قابل تعمیر است، اما باز شدگی پارچه را نمی توان تعمیر کرد.

بنابراین بهتر است مقاومت بهینه درزها مساوی یا اندکی کمتر از مقاومت پارچه باشد، بیشتر لباس ها با اتصال صفحات پارچه ای به هم ساخته می شوند. این صفحات پارچه ای با روش های مختلفی مثل جوش یا پیوند زدن، چسباندن و دوختن به هم متصل می شوند. اما اتصال با روش دوخت پرکاربردترین روش برای تولید لباس در بخش های خانگی و صنعتی است.

لغزش درز (Seam Slippage) لباس به چه معناست؟

زمانیکه درز دوخته شده تحت بار عرضی قرار می گیرد، کوک ها ممکن است نسبت به نخ های پارچه جابجا شوند؛ به این اتفاق لغزش درز می گویند. در نتیجه لغزش درز، بخش های مختلف لباس از هم باز می شوند. وقوع این اتفاق در برخی پارچه های بافته شده باعث محدود شدن دامنه استفاده نهایی از آنها می شود و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در صنایع تولید لباس می گردد.

عوامل لغزش درز در صنعت پوشاک

مشخص شده که فرسودگی پارچه یا لغزش درز به دلیل عوامل زیر است:

 • نوع بافت
 • مواد اولیه پارچه
 • تراکم تار و پود پارچه
 • نوع درز
 • تراکم دوخت
 • سایز و استحکام نخ خیاطی
 • میزان کشش نخ خیاطی
 • و عوامل دیگر

عوامل استحکام درز لباس ها

پیش بینی میزان مقاومت درز لباس ها در عمل بسیار پیچیده است. عوامل زیادی بر مقاومت یک درز دوخته شده تاثیر می گذارند. این عوامل عبارتند از:

 • تراکم و نوع دوخت
 • نوع درز
 • اندازه، شکل و روکش سوزن
 • سایز نخ خیاطی
 • کشش نخ خیاطی
 • مواد خیاطی
 • مقاومت پارچه
 • ساختار و اجزای پارچه
 • زاویه درز نسبت به نخ های تار و پود
 • نوع چرخ خیاطی و غیره

ویژگی های درز در لباس ها

در حالت کلی دو دلیل برای درزبندی پارچه ها یا غیر منسوجات وجود دارد. دلیل اول اتصال دو یا چند قطعه به منظور ساخت قطعه ای بزرگ تر به صورت دو بعدی یا سه بعدی است و دلیل دوم تزئین کالاهاست.

مقاومت درز در حالت دوم به اندازه حالت اول اهمیت ندارد؛ در عوض در این حالت عواملی مانند جمع شدگی، کشش و دوام درز اهمیت پیدا می کنند. اما به هر حال مهمترین ویژگی های درزها، مقاومت، دوام، انعطاف پذیری، امنیت و ظاهر مناسب هستند.

برای اینکه درزها دارای این ویژگی ها باشند، باید به عوامل زیر توجه شود:

 • ترکیب نخ خیاطی، ساختار و ثبات رنگ آن
 • سازگاری نخ خیاطی با پارچه
 • مقاومت و قابلیت ارتجاعی نخ خیاطی
 • تدوین استانداردهای مناسب برای مراقبت از دستگاه ها
 • سبک یا طرح کالای آماده شده
 • اندازه و نوع سوزن
 • مواد اولیه پارچه و ویژگی های آنها
 • کشش نخ خیاطی
 • تراکم دوخت
 • نوع دوخت و درز
 • مورد استفاده نهایی از کالا

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید