تیپ مردان دسته موزیک قزاقخانه قاجار

جامه پوش: چشمهایتان را ببندید و به تصویری که ارائه می کنم فکر کنید: لباس مردان قاجار.

کمی چرخ بزنید. آدم متفاوتی یا تیپ متفاوتی پیدا کنید. کمی بیشتر دقت کنید. درست است. کمی گیج کننده است. از دوران قاجار فقط دو تیپ در ذهنمان نشسته است؛ یکی رسمی که با کت بلند پلیسه دار و شلوار و کلاه است و دیگری فقرا که لباس های ژنده بر تن داشتند.

دسته موزیک قزاقخانه
گروهی از مردان عصر قاجار که در دسته موزیک قزاقخانه فعالیت داشتند

حالا چشم ها را باز کنید. عکس زیر را دقت کنید. این مردان دوران قاجار را ببینید که در یک دسته موزیک با هم عکس یادگاری گرفتند.

جدای از تیپ یکسان شان، عکسی از گروه موزیک قزاقخانه را حتما ندیده بودید. دسته موزیک نیروهای نظامی فقط به دوران پهلوی باز نمی گردد.

در مورد تیپ دوران قاجار باز هم مطالب دیگری منتشر خواهیم کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید