تولید ۸۰ درصد چرم سنگین کشور در تبریز

جامه پوش: شهرک چرمشهر تبریز یکی از قطب های تولید چرم کشور است که ۸۰ درصد چرم سنگین کشور را تولید می کند.

در حال حاضر از ۳۸۰ واحد این شهرک، ۲۲۰ واحد فعّال است که با تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش، می توان واحد های تعطیل شده را نیز به چرخه ی تولید برگرداند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید