تمایل نوجوانان و جوانان به خرید لباس ایرانی

جامه پوش: در پرسش میدانی که از افراد ۱۵ سال به بالا برای خرید پوشاک صورت گرفته است، بیشتر افراد تمایل به خرید جنس ایرانی دارند.

میزان خرید پوشاک ایرانی و خارجی افراد ۱۵ سال به بالا:

  • ۷.۸ درصد پوشاک تولید خارج
  • ۳۸.۳ درصد پوشاک تولید داخل
  • ۵۳.۸ درصد نیز اولویت خاصی در خارجی و یا ایرانی بودن پوشاک ندارند

بیشتر بخوانید:

میزان خرید پوشاک ایرانی و خارجی افراد ۱۵ سال به بالا

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید