تفاوت بین کنترل فرآیند و کنترل محصول

جامه پوش: آزمایش محصول به جستجوی مستمر اطلاعات جدید کمک می کند. جهت تولید کالای جدید، ابتدا باید نمونه ای از کالای مورد نظر تولید شود. چرا که ممکن است براساس تقاضای مشتری، تغییراتی ایجاد گردد. توسعه محصول از طریق روند کنترل محصول قابل دستیابی است.

توسعه فرآیندی چیست؟

روندی که به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های غیر ضروری، و بهبود کیفیت محصول نهایی انجام می شود، به توسعه فرآیندی معروف است. توسعه فرآیندی ممکن است با تغییر در طراحی دستگاه ها، تنظیم، حذف یا افزودن برخی فرآیندها انجام گیرد.

تفاوت بین کنترل محصول و کنترل فرآیند

شماره کنترل فرآیند کنترل محصول
۱ استفاده درست از مواد اولیه و نیروهای کمکی در این روند انجام می گیرد. از مواد اولیه و نیروهای کمکی در این روند، استفاده درستی نمی شود.
۲ مولد و تولید کننده محور است. مصرف محور است.
۳ مواردی مثل مطالعه فرآیند، مطالعه زمان، برآورد هزینه و روش به حداقل رساندن هزینه ها را می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. هیچ گونه اطلاعاتی در مورد زمان فرآیند و زمان تولید ارائه نمی دهد.
۴ مستقل است. وابسته است.
۵ در کنترل فرآیند می توان اقدامات لازم را برای اصلاح فرآیندها در طی روند کاری آنها انجام داد. پس از تولید، بهبود نقایص یا عیوب امکان پذیر نیست.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید