تفاوت بین شستشوی زیستی و شستشوی آنزیمی

جامه پوش: شستشوی زیستی (Bio wash) و شستشوی آنزیمی (enzyme wash) دو روش بسیار مهمی هستند که از آنها در بخش شستشوی پوشاک استفاده می شود. هر دوی این روش ها عاملی برای افزایش نرمی و لطافت لباس ها به حساب می آیند. هر چند که شستشوی آنزیمی از جهات بسیاری شبیه شستشو یا پرداخت زیستی است؛ اما تفاوت های اساسی بین آنها وجود دارد.

مقایسه بین شستشوی آنزیمی و شستشو یا پرداخت زیستی

شماره موضوع شستشوی آنزیمی شستشو / پرداخت زیستی
۱ تعریف برای اینکه تاثیرات منفی روش سنگشویی به حداقل برسد، لباس ها با استفاده از آنزیم شسته می شوند. آنزیم ها در ابتدا الیاف سلولزی سطح پارچه را می شکنند، سپس در حین شستشو آنها را از بین می برند. ظاهر مواد سلولزی طبیعی مانند پنبه را می توان با استفاده از یک روش عمل آوری آنزیمی اصلاح کرد. این روش به شستشوی زیستی یا پرداخت زیستی معروف است.
۲ تجهیزات برداشته شده از لباس در طی روند شستشوی آنزیمی، مقدار مشخصی از رنگینه های نیلی و الیاف سلولزی از سطح پارچه برداشته می شوند. روش عمل آوری پرداخت زیستی، پرزها و کرک ها را از سطح پارچه پاک می کند و باعث نرم تر، صاف تر، روشن تر و براق تر شدن ظاهر پارچه می شود.
۳ اندازه مولکول آنزیم مولکول های آنزیم سلولزی به اندازه مولکول های آنزیم پرداخت زیستی بزرگ نیستند. مولکول های آنزیم سلولزی بسیار بزرگ هستند و می توانند به فضای داخلی بین الیاف پنبه نفوذ کنند.
۴ کمرنگ شدگی کمرنگ شدگی به دلیل حذف رنگ الیاف به واسطه سایش مکانیکی صورت می گیرد. روش پرداخت یا شستشوی زیستی باعث کمرنگ شدن لباس ها نمی شود.
۵ فرآیند سایش در روش شستشوی آنزیمی، فرآیند سایش مکانیکی باید صورت بگیرد. روش پرداخت یا شستشوی زیستی به هیچ گونه سایش مکانیکی نیاز ندارد.
۶ مراحل یا فرآیندهای اعمال روش روش شستشوی آنزیمی را می توان در یک مرحله خاص به کار برد. پرداخت زیستی را می توان بر روی پارچه های پنبه ای، ویسکوز، جوت، کتان، رامی و غیره اعمال کرد. این روش در هر مرحله ای از پردازش مرطوب یا سایر فرآیندها قابلیت استفاده شدن را دارد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید