تفاوت بین روش دوخت و روش جایگزین

جامه پوش: در صنعت پوشاک آماده، پارچه ها با استفاده از دو روش کلی به هم متصل شده و تبدیل به لباس می گردند که یکی از آنها روش دوخت و دیگری روش های جایگزین است. ویژگی های هر کدام از این روش ها در جدول مندرج در این مقاله نشان داده شده است.

روش دوخت (خیاطی)

این روش پرکاربردترین فرآیند در صنعت تولید پوشاک است که در آن دوخت پارچه ها با استفاده از سوزن و نخ صورت می گیرد. یکی از مزایای مهم این روش این است که می توان در صورت نامناسب بودن دوخت پارچه، کوک های معیوب را باز کرد و پارچه ها را دوباره به هم دوخت.

در همین رابطه بخوانید:

روش های جایگزین دوخت

از این فرآیند تحت عنوان فرآیند دوخت استفاده نمی شود. در این روش پارچه ها با استفاده از چسب، چسب فیوزینگ، منگنه و قالب گیری به هم متصل می شوند. در این روش ها نمی توان کوک های معیوب پارچه ها را باز کرد و آنها را دوباره به هم متصل نمود.

مقایسه روش دوخت با روش های جایگزین آن

شماره روش دوخت روش های جایگزین
۱ پارچه ها با استفاده از سوزن و نخ به هم متصل شده و به شکل لباس در می آیند. دو یا چند تکه پارچه با استفاده از چسب فیوزینگ، منگنه، قالبگیری و چسب به هم متصل می شوند.
۲ خط دوخت لباس ها نرم و انعطاف پذیر است. در این حالت پارچه ها نسبت به خط دوخت، بسیار سفت تر و زمخت تر هستند (در نتیجه برای قالب گیری مناسب نیستند).
۳ لباس هایی که با این روش ساخته می شوند، در هنگام استفاده نهایی کاملاً راحت هستند. لباس های تولیدی از طریق این روش ها، در هنگام استفاده نهایی راحت نیستند (برای قالبگیری مناسب نیستند).
۴ درزهایی که با این روش به وجود می آیند، مقاومت بسیار بالایی دارند. در این حالت مقاومت درزها کمتر از روش دوخت است.
۵ پارچه ها را می توان با سرعت دوخت بالاتری به هم پیوند داد. در این حالت سرعت اتصال پارچه ها به هم در مقایسه با روش دوخت کمتر است.
۶ بسیاری از پارچه ها با استفاده از فرآیند دوخت به هم متصل می شوند. با استفاده از این روش نمی توان تمام پارچه ها را به هم پیوند داد. برای اینکه بتوان پارچه ها را با این روش به هم متصل نمود، پارچه ها باید حاوی ۶۵% الیاف ترموپلاستیک باشند.
۷ کاربردی ترین و متداول ترین روش اتصال پارچه ها به هم است. استفاده از این روش بسیار نادر است.
۸ با باز کردن کوک های معیوب، می توان دوباره به پارچه ها دسترسی پیدا کرد. بعد از باز کردن کوک های ناقص، نمی توان دوباره پارچه ها را به هم متصل نمود.
۹ اتصالات کوک ها به دلیل سوراخ ایجاد شده توسط سوزن در خط دوخت، در برابر آب مقاوم نیستند. اتصالات کوک ها در خط دوخت، در برابر آب مقاوم هستند.
۱۰ در این حالت احتمال لغزش درز پارچه های مصنوعی بیشتر است. در این روش احتمال لغزش درزها بسیار کمتر از روش دوخت است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید