تفاوت بافندگی تار و بافندگی پود در نساجی

جامه پوش: در بافندگی کشباف پودی می توان حلقه های ردیفی افقی را با استفاده از نخ که در آن نخ در جهت افقی اجرا می شود، تولید کرد.

تفاوت بین کشباف تاری و کشباف پودی در صنعت نساجی - تولید لباس, تولید پوشاک, پارچه بافی, بافندگیبافندگی کشباف تاری (Warp Knitting) چیست؟

در بافندگی کشباف تاری، هر حلقه در جهت افقی از نخی مجزا ساخته می شود و تعداد نخ هایی که برای تولید پارچه استفاده می شوند، حداقل برابر تعداد حلقه ها در یک ردیف افقی است. در این نوع بافندگی، نخ استفاده شده به صورت عمودی اجرا می گردد.

در همین رابطه بخوانیم:

تفاوت بین بافندگی کشباف تاری و کشباف پودی

شماره کشباف تاری کشباف پودی
۱ نخ های مورد استفاده در جهت افقی اجرا می شوند. نخ های مورد استفاده در جهت عمودی اجرا می شوند.
۲ بافت کشباف تاری در جهت طولی کشسان است. بافت کشباف پودی در جهت عرضی کشسان است.
۳ نسبت به بافت کشباف پودی، کمتر دچار جمع شدگی می شود. نسبت به بافت کشباف تاری، بیشتر دچار جمع شدگی می شود.
۴ نخ های مورد استفاده از طریق چله تهیه می شوند. نخ های مورد استفاده به وسیله دوک به دست می آیند.
۵ پارچه های کشباف تاری برای شستشوی خشک بسیار مناسب هستند. پارچه های کشباف پودی برای شستشوی دستی مناسب هستند.
۶ روش بافندگی کشباف تاری برای تولید پارچه های ضخیم و زمخت مناسب است. این روش بافندگی برای تولید پارچه های نازک کاربرد بیشتری دارد.
۷ حلقه ها در طول پارچه تولید می شوند. حلقه ها در عرض پارچه تولید می گردند.
۸ قابلیت ارتجاعی پارچه کشباف تاری کمتر است. قابلیت ارتجاعی پارچه کشباف پودی بسیار زیاد است.
۹ برای ساخت هر الگوی ردیفی به دوره های بیشتری نیاز است. تعداد دوره ها برابر با الگو است.
۱۰ برای هر سوزن بافتنی، حداقل یک نخ نیاز است. هر تعداد سوزن بافندگی برای یک نخ مورد نیاز است.
۱۱ تولید هر نوع طرح پارچه با استفاده از روش بافندگی کشباف تاری به آسانی امکان پذیر است. تولید هر نوع طرح پارچه با استفاده از این روش بافندگی، دشوار است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید