تعزیه خوانی امام حسین علیه السلام

جامه پوش: غلبه رنگ در لباس تعزیه بر فرم و بافت پارچه مورد استفاده در آن مشهود است چرا که قرار است به شکل نمادین تقابل و هماوردی میان دو نیروی خیر و شر را عیان و آشکار سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید