تعریف و انواع الگوها در صنعت پوشاک

جامه پوش: الگو نوعی کاغذ است که براساس اجزای هر سبک خاص لباس ساخته می شود. الگوسازی یکی از مهمترین بخش های صنعت پوشاک به شمار می آید که انواع مختلفی از آن وجود دارد.

به طور کلی در بخش پوشاک آماده از دو نوع الگوی زیر استفاده می شود:

  • الگوی بلوکی یا بلوک پایه مورد استفاده در صنعت پوشاک
  • الگوی کار یا الگوی لباس

۱- الگوی بلوکی (Block Pattern) یا بلوک پایه (Basic Block)

الگوی بلوکی یا بلوک پایه، جزء مجزا از لباس بدون هیچ گونه طرح و سبکی است. برای تهیه آن می توان از دو روش مدل سازی و روش تخت بهره گرفت.

الف ـ مدل سازی

مدل سازی یک روش اولیه و پایه است. هنوز هم از آن به صورت گسترده در صنعت پوشاک استفاده می شود. در روش مدل سازی، بلوک با اندازه گیری اجزای استاندارد بدن یک مانکن ساخته می شود که به آن توال (toile) می گویند. برای بررسی تناسب الگو، توال تن مانکن می شود. پس از آن توال از بدن مانکن خارج می گردد و قسمت های مختلف آن به صورت جداگانه برای روی یک کاغذ ساخت یا مقوا کشیده می شوند. این روش در عین کارآمد بودن، بسیار زمان بر است.

در همین رابطه بخوانید:

ب ـ روش تخت

در روش تخت، الگوی قسمت های مختلف لباس خصوصاً بدن و آستین ها با روش طراحی فنی ساخته می شود. در واقع این روش از روش مدل سازی نشأت می گیرد و با بهره گیری از آن ساخت سریع الگوها امکان پذیر است.

۲- الگوی کار یا الگوی لباس

الگوی لباس براساس الگوی بلوکی یا بلوک پایه ساخته می شود. الگوهای بلوکی به صورت جداگانه بر روی کاغذ سخت یا مقوا رسم می گردند. در این الگو انواع مختلف زاپاس ها مثل زاپاس تزئینی، زاپاس دوخت، خط مبناء، خط میانه جلوی لباس، چین ها، ساسون ها و غیره در نظر گرفته می شوند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید