تأثیر اصول 5S بر بهره‌وری پوشاک

جامه پوش: اصول 5S برای دستیابی به بهره وری بالاتر در پوشاک یا لباس، نقش مهمی در بخش تولید پوشاک بازی می کنند. امروز در حرفه تولید پوشاک، بیشتر کارخانه ها برای تولید هرچه بیشتر لباس های با کیفیت، توجه ویژه ای به اصول 5S دارند.

چرخه اصول 5S

اصول 5S چیست؟

مدیریت ژاپنی سعی دارد تا برخی از اصول اساسی کار که در ژاپن به 5S معروف هستند را کم کم به ذهن کارمندان القاء کند. این اصول در مدیریت مشاغل و تولید پوشاک بسیار کارآمد هستند؛ این امر نه تنها در ژاپن، بلکه در خارج از آن نیز به اثبات رسیده است.

اصول 5S عبارتند از:

 • Seiri: مواد غیر ضروری را ساماندهی کنید
 • Seiton: از نظافت محل کار اطمینان حاصل نمایید
 • Seiso: ماشین آلات، محل کار و غیره را تمیز و مرتب نگهدارید
 • Seiketsu: از استانداردهای مناسب تبعیت کنید
 • Shitsuke: به پرسنل خود آموزش بدهید

تاثیر اصول 5S بر تولید پوشاک

۱- Seiri: مواد غیر ضروری را ساماندهی کنید

 • مواد بلا استفاده و غیر قابل استفاده را حذف کنید،
 • محصولات معیوب را ساماندهی کنید،
 • موارد زائد را ساماندهی نمایید،
 • تجهیزات و ابزارهای بلا استفاده را حذف کنید.

رعایت تمامی این موارد منجر به خلق یک محیط کار تمیز و مرتب، و یک فضای کاری بهتر می شود.

۲- Seiton: از نظافت محل کار اطمینان حاصل نمایید

این اصل شامل چینش مناسب مواد در مکان های مناسب، به منظور دسترسی سریع و دفع راحت تر آنهاست. این امر منجر به ساماندهی بهتر مواد و خلق یک محیط کار مطبوع می شود. رعایت اصل Seiton در تولید پوشاک باعث صرف زمان کمتر برای دستیابی به مواد و دفع آنها می شود. در نتیجه این اصل، بهره وری بیشتر تولید پوشاک را رقم می زند.

۳- Seiso: ماشین آلات، محل کار و غیره را تمیز و مرتب نگهدارید

 • Seico باعث می شود که ماشین آلات در شرایط مناسبی باشند،
 • رعایت این اصل باعث می شود تا محل کار مرتب و تمیز باشد؛ یعنی دیگر پارچه ها و لباس ها کثیف و خراب نخواهند بود،
 • نیاز به دوباره کاری و پردازش مجدد کاهش می یابد،
 • باعث خلق محیط کاری ایده آل می شود،
 • سبب افزایش عملکرد در بهره وری و کیفیت پوشاک می گردد.

۴- Seiketsu: از استانداردهای مناسب تبعیت کنید

استاندارد کاری مناسب باعث افزایش عملکرد پرسنل، کیفیت بالاتر تولیدات و بهره وری بیشتر می شود.

۵- Shitsuke: به پرسنل خود آموزش دهید

 • آموزش، کارکنان را به دستیابی به مهارت و تبحر بالاتر سوق می دهد
 • باعث افزایش فداکاری و انگیزه پرسنل می شود
 • باعث خلق عادت های بهتر کاری می گردد
 • سبب افزایش عملکرد کاری پرسنل می شود
 • افزایش بهره وری پوشاک را منجر می گردد
 • کیفیت عالی تولیدات را رقم می زند

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید