“بچه‌پوشی”؛ دخترانی که با لباس پسرانه بزرگ می‌شوند

جامه پوش: «بچه‌پوشی» در افغانستان تبدیل به یک سنت شده است. خانواده‌هایی که پسر ندارند دلشان می‌خواهد دخترشان را تا به سن بلوغ نرسیده، لباس پسرانه بپوشانند. به این پدیده در افغانستان «بچه‌پوش» می‌گویند. «بچه» در فرهنگ افغانستان به معنای پسر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید