برآورد هزینه تولید کارخانه ای”تی شرت تریکو”

جامه پوش: در حرفه پوشاک، برآورد هزینه بخش مهمی از بازارپردازی پوشاک محسوب می شود. تمامیت این حرفه کاملاً به این امر بستگی دارد. می توان گفت که برآورد هزینه پوشاک قلب این حرفه است. بنابراین به عنوان یک بازارپرداز پوشاک باید با روند دقیق برآورد هزینه لباس آشنایی داشته باشید. چون این موضوع در حرفه پوشاک اهمیت زیادی دارد، لذا در این مطلب قصد داریم تا روش ساده ای را برای برآورد هزینه پوشاک معرفی کنیم.

روش برآورد هزینه 

بازار پرداز پوشاک قبل از شروع روند برآورد هزینه تی شرت تریکو، باید موارد زیر را مشخص و تائید کند:

 1. قیمت نخ
 2. هزینه های شستشو و بافندگی
 3. هزینه رنگرزی
 4. هزینه چاپ
 5. هزینه لوازم جانبی
 6. هزینه ساخت (CM)
 7. هزینه بازرگانی
 8. سایر هزینه ها

وظیفه بعدی بازارپرداز محاسبه مصرف پارچه و هزینه های آن است:

 • معمولاً مصرف پارچه خاکستری محاسبه می شود.
 • پس از اتمام محاسبه مصرف پارچه خاکستری و برآورد هزینه آن، تمام هزینه های مورد نیاز برای فرآوری پارچه (هزینه های شستشو + رنگرزی + بافندگی) باید به هزینه پارچه خاکستری اضافه شوند. پس از آن می توان هزینه واقعی پارچه را به دست آورد.
 • سپس سایر هزینه های لازم به هزینه واقعی پارچه باید اضافه شود تا کل هزینه یک لباس به دست بیاید.

در ادامه مقاله مثالی در مورد برآورد هزینه یک تی شرت تریکو ارائه می دهیم. امیدوارم تمام ابهامات بحث فوق رفع شود.

مثال:

فرض کنید خریدار شرکتی، سفارش یک تی شرت تریکو چاپی را برای شما می فرستد. آنها به همراه این سفارش، نمودار اندازه ها، حجم سفارش و GSM پارچه را به قرار زیر ارسال می کنند. حال با توجه به مشخصات زیر، هزینه FOB لباس را به ازای هر کدام از تی شرت های این سفارش محاسبه کنید.

 1. پارچه کشباف 100% پنبه ای با GSM برابر با 160.
 2. حجم سفارش ۱۰۰۰۰ عدد است.
واقعی (cm) زاپاس (cm) اندازه ها به علاوه زاپاس (cm)
طول بدن ۸۴ ۶ ۹۰
طول آستین ۴۹ ۶ ۵۵
نصف عرض سینه ۷۱ ۶ ۷۷

راه حل:

برای حل این مسئله اطلاعات زیر را در اختیار داریم:

 • GSM پارچه = 160
 • طول بدن به علاوه زاپاس = ۹۰ سانتی متر
 • طول آستین به علاوه زاپاس = ۵۵ سانتی متر
 • نصف عرض سینه به علاوه زاپاس = ۷۷ سانتی متر
 • قیمت هر کیلوگرم نخ = ۳.۲ دلار
 • هزینه های شستشو و بافندگی به ازای هر کیلوگرم = ۱ دلار
 • هزینه رنگرزی به ازای یک کیلوگرم = ۱.۷ دلار
 • هزینه چاپ به ازای هر دوجین = ۴ دلار
 • هزینه لوازم جانبی به ازای هر دوجین = ۱.۶ دلار

در ابتدا باید مصرف پارچه این سفارش را محاسبه کنیم.

مصرف پارچه

برای محاسبه مصرف پارچه تمامی اندازه ها را وارد فرمول زیر می کنیم:

مصرف پارچه به ازای هر دوجین (برحسب سانتی متر)

برآورد هزینه پوشاک برای تی شرت تریکو (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید پوشاک, پوشاک

بنابراین برای ساخت هر دوجین از این لباس به ۴.۷۲ کیلوگرم پارچه خاکستری نیاز است. از آنجاییکه قیمت هر کیلوگرم نخ ۳.۲ دلار است، پس هزینه پارچه خاکستری به ازای هر دوجین برابر است با (۴.۷۲ کیلوگرم × ۳.۲ دلار) = ۱۵.۱۰۴ دلار.

پس از افزودن تمامی هزینه های فرآوری پارچه (هزینه های شستشو + رنگرزی + بافندگی) به هزینه پارچه خاکستری، هزینه واقعی پارچه مشخص می شود. بنابراین

هزینه واقعی پارچه = کل هزینه پارچه خاکستری + }](هزینه های بافندگی + شستشو) + هزینه رنگرزی{ × ۴.۷۲ کیلوگرم[ (به ازای هر دوجین) = ۱۵.۱۰۴ + }(۱ + ۱.۷) × ۴.۷۲{ = ۲۷.۸۴۸ دلار به ازای هر دوجین.

پس می توان هزینه ها را به صورت زیر خلاصه نمود:

 • (الف): هزینه واقعی پارچه به ازای هر دوجین = ۲۷.۸۴۸ دلار.
 • (ب): هزینه چاپ به ازای هر دوجین = ۴ دلار.
 • (ج): هزینه لوازم جانبی به ازای هر دوجین = ۱.۶ دلار.
 • (د): هزینه ساخت (CM) = 5 دلار.
 • (ر): هزینه بازرگانی = ۰.۶ دلار.
 • (ز): سایر هزینه ها = ۰.۲ دلار.

حال با افزودن هزینه های الف، ب، ج، د، ر، ز، هزینه FOB کل لباس را به ازای هر دوجین محاسبه می کنیم.

هزینه کل FOB به ازای هر دوجین = (الف + ب + ج + د + ر+ ز) = (۲۷.۸۴۸ + ۴ + ۱.۶ + ۵ + ۰.۶ + ۰.۲) = ۳۹.۲۴۸ دلار به ازای هر دوجین.

معمولاً کارخانه ها سفارش خرید را از یک دفتر خرید دریافت می کنند؛ بنابراین مجبورند تا به ازای سفارش 8% کارمزد به آنها پرداخت نمایند. پس در این شرایط هزینه FOB به ازای هر دوجین = 39.248 دلار به ازای هر دوجین + 8% کارمزد = 42.39 دلار به ازای هر دوجین خواهد شد.

در هنگام برآورد هزینه پوشاک در کارخانه، باید درصد سود کارخانه (در اینجا 12%) را به هزینه FOB به ازای هر دوجین اضافه کرد. بنابراین هزینه کلی FOB به ازای هر دوجین به علاوه درصد سود (42.39 + 12%) = 47.48 دلار می شود.حال کل هزینه FOB به ازای هر تکه لباس = (47.48 / 12) = 3.96 دلار می شود. پس هزینه FOB کارخانه به ازای هر عدد از این تی شرت ها، 3.96 دلار است.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید