با لباس لیوایز برو تظاهرات

جامه پوش: ایده های خلاقانه برای تبلیغات، در بسیاری از برندهای مطرح با استقبال مواجه می شود مانند این ایده تبلیغاتی لیوایز برند مطرح تولید پوشاک در دنیا.

در این تبلیغ، یک معترض حاضر در تظاهرات، از سوی پلیس و دیگر تظاهرکنندگان کشیده می شود؛ پلیس برای بازداشت فرد و سایرین برای نجات آن فرد.

لیوایز در واقع با این تصویر کیفیت البسه تولیدی اش را می خواهد به رخ بکشد وپیام اصلی آن کیفیت این برند است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید