بافت ژاکت چقدر کاموا لازم دارد

جامه پوش: همانطور که می دانید با استفاده از پارچه های ساده یا پرداخت شده می توان انواع اقلام بافتنی و بافته شده را تولید کرد. با این حال این قضیه در مورد لباس های کشباف مثل ژاکت صادق نیست و نمی توان از پارچه های ساده یا پرداخت شده برای تولید آنها استفاده کرد. قسمت های مختلف این لباس ها با بافتن کاموا به وجود می آیند. در نتیجه هیچ روشی برای محاسبه مصرف پارچه برای اقلام بافتنی یا بافته شده وجود ندارد.

جهت محاسبه کاموای مورد نیاز ژاکت از چه روشی می توان استفاده نمود؟
در مورد لباس های کشباف مانند ژاکت می توان براساس تعداد کامواهای مورد نیاز برای ساخت لباس میزان مصرف پارچه را محاسبه کرد.
در ابتدا خریدار نمونه ای را برای بازارپرداز پوشاک کشباف می فرستد. اولین کار بازارپرداز، اندازه گیری نمونه و علامت گذاری آن است. سپس بازارپرداز پوشاک براساس سبک، وزن نمونه و نمودار اندازه های ارائه شده توسط خریدار، نمونه دیگری می سازد. بازارپرداز پس از ساخت نمونه باید وزن آن را اندازه گیری کرده و به اطلاع خریدار برساند. زمانیکه خریدار وزن و سبک نمونه را مطابق با نمودار اندازه ها تائید کرد؛ بازارپرداز پوشاک کشباف می تواند اولین قدم را برای تهیه کاموای آن سفارش بردارد.

روش محاسبه کاموای مورد نیاز ژاکت

در قدم بعدی بازارپرداز باید وزن نمونه را در ۱۲ ضرب کند تا بدین وسیله وزن هر دوجین از ژاکت به دست بیاید. سرانجام با افزودن درصدی برای هدر رفت می توان کاموای ژاکت را محاسبه کرد.
معمولاً دامنه هدر رفت حدود ۱۰ تا ۲۰% است. لازم به ذکر است که میزان هدر رفت به نوع کاموا و استایل لباس بستگی دارد. در مورد پنبه و اکریلیک، دامنه هدر رفت ۵ تا ۷% است و در خصوص ویسکوز، اسپندکس و پشم دامنه هدر رفت ۱۰ تا ۱۲% می باشد.

مثال:

فرض کنید خریدار به همراه یک نمونه، اطلاعات زیر را نیز در اختیار شما قرار داده است:

کاموا: 100% اکریلیک، 2/36”S، 2 لایه
وزن نمونه: ۱۸۰ گرم
بافت: 12 G/G، 2*2 ریب
مشخصات: چاک بافتنی ساده، شکاف دار، دارای دو جیب
حال مصرف کاموای ژاکت فوق را محاسبه کنید.

راه حل:

وزن نمونه ساخته شده توسط خریدار = ۱۸۰ گرم
وزن نمونه ساخته شده توسط بازارپرداز = ۱۹۰ گرم
حال فرض می کنیم که خریدار وزن و سبک نمونه را براساس نمودار اندازه ها تائید کرده است.

کاموای مورد نیاز به ازای هر دو جین ژاکت = (۱۹۰*۱۲) = ۲۲۸۰ گرم = ۵.۰۳ پوند (۱ پوند = ۴۵۳.۶ گرم)

میزان هدر رفت در مورد کاموای اکریلیک، ۵ تا ۷% است. بنابراین پس از اضافه کردن میزان هدر رفت، کاموای مورد نیاز برای ساخت هر دوجین از این ژاکت به صورت زیر محاسبه می شود:
= ۵.۰۳ + ۶% (در اینجا ما فرض میکنیم هدر رفت ۶% است) = ۵.۳۳ پوند به ازای هر دوجین.
پس برای ساخت هر دوجین از این ژاکت به ۵.۳۳ پوند کاموا نیاز است.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید