بازگشت پارسیلون خرم آباد به مالک اولیه

جامه پوش: کارخانه پارسیلون خرم آباد به مالک اولیه آن، شرکت آتیه دماوند بازگشت.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت:واگذاری به بخش خصوصی علت ورشکستگی شرکت پارسیلون خرم آباد، بزرگترین کارخانه تولید نخ و نایلون کشور است.

رزم افزود: اهلیت نداشتن مالک شرکت پارسیلون خرم آباد باعث تعطیلی، ورشکستگی و توقف تولید این کارخانه شد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با صدور رای دادگاه حقوقی خرم آبادحکم به خلع ید و فسخ قراداد با سه نفر از شرکا صادر و شرکت به مالکیت اولیه آن شرکت آتیه دماوند با بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان دیون برگشت.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر ضرورت حفظ اموال فعلی و دستگاه‌های کارخانه پارسیلون خرم آباد گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق انتفال و خروج دستگاه‌ها از استان ندارد و این سرمایه متعلق به لرستان است.

نماینده شرکت آتیه دماوند هم گفت: ظرف کوتاهترین مدت این شرکت را به یکی از مراکز پر اشتغال لرستان تبدیل می‌کنیم.

منبع:باشگاه خبرنگارن جوان

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید