بازگشت قهوه ای بر لب سلبریتی‌ها

جامه پوش: رژ لب قهوه‌ای در دهه 90 بسیار محبوب بوده است اما امروزه نیز شاهد بازگشت آن بر لب های ستاره ها هستیم چندین نمونه از این ستاره ها را با هم مشاهده میکنیم.

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

لیو تایلر

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

کریستینا ریچی

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

جنیفر انیستون

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

بریتنی اسپیرز

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

هالی ماریا بری

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

کایلی جنر

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

کیم کارداشیان

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

هیلی بیبر

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

جی جی حدید

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

زندیا

رژ لب قهوه‌ای محبوب دهه ۹۰ دوباره به دنیای مد بازگشته

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید