بازگشت به ایرانی پر از نقش و رنگ

جامه پوش: دنیای ایرانیان در طول تاریخ پر از رنگ و نقش بوده است. از شیشه های رنگی پنجره تا نقش و نگار کاشی های خانه ها و مساجد و کاخ ها؛ از رنگ های شاد فرش ها تا طرح های زیبای ایرانی روی لباس ها. ایران قدیم یعنی زنگ و نقش. یعنی هارمونی نقش و رنگ.

امروز اما سلیقه ما به سمت و سوی رنگ های ساده بدون نقش متمایل شده است. البته سلیقه عمومی متاثر از مد در دنیای پیرامون است اما به تازگی جوانان سرزمین مان دوباره به نقش و زنگ های قدیم و اصیل ایرانی بازگشته اند. جایی که رنگ ها با نقش های زیبا به رقص درمی آیند. تصاویر زیر نمونه های جذاب از این ترکیب زیبای نقش و زنگ است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید