اینفلوئنسرهای مجازی آینده مد

جامه پوش: شخصیت های مجازی نیز درست مانند اینفلوئنسرهای واقعی، از رسانه های اجتماعی خود برای تاثیر گذاری بر رفتار خرید مردم استفاده می کنند؛ به همین دلیل به عنوان یک ابزار بازاریابی برای برندها به منظور جلب مشتریان مرتبط توسعه یافته اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید