ایده جالب تبلیغاتی واکس اردال

جامه پوش: ایده های خلاقانه در تبلیغات، همان چیزی است که برندهای مطرح دنیا، برای آن حسابی پول خرج می کنند. در نقطه مقابل برندهای ایرانی یا به دلیل فروش مناسب در داخل کشور، نیازی به تبلیغ نمی بینند و یا در حال کپی کردن هستند.

کافی است به این تبلیغ واکس اردال توجه کنید و ببینید واقعا در دنیای برندها، شاخص بودن برخی، بی دلیل نیست.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید