اهمیت کنترل فرآیند تولید نخ در صنعت نساجی

جامه پوش: آزمایش الیاف در هنگام مواجه شدن با MMF اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا آنها براساس الزامات مشتری و خصوصیات آنها مثل طول، رنگ و ظرافت عرضه می شوند، اما در موارد دیگر، انجام تمامی آزمایشات برای دستیابی به محصولی با کیفیت الزامی است. با بهره گیری از رویه هایی مانند کنترل فرآیند و کنترل محصول که در ذیل مورد بحث قرار گرفته اند، می توان به کیفیت مورد نیاز دست پیدا کرد.

کنترل فرآیند در صنعت نساجی چیست؟

استفاده دقیق از کلیه مواد اولیه و مواد کمکی مورد نیاز برای دستیابی به محصولاتی با کیفیت مورد نظر، به کنترل فرآیند معروف است.

در صنعت نساجی تولید محصولات مستلزم طی مراحل زیادی است؛ در تمامی این مراحل از مرحله کشت مواد اولیه گرفته تا تولید محصول نهایی، از انواع مختلف فرآیندها استفاده می شود.

برخی از این فرآیندها؛ ریسندگی، بافندگی، بافت، رنگرزی، پرداخت و مواردی از این دست هستند. تمامی این فرآیندها باید برای دستیابی به یک محصول با کیفیت، تحت کنترل قرار بگیرند. در ادامه به برخی از پارامترهای متغیر هر فرآیند اشاره می گردد.

فرآیند تولید نخ

ورودی دستگاه خروجی
الیاف خط حلاجی دسته الیاف خروجی از ماشین حلاجی
دسته الیاف خروجی از ماشین حلاجی کاردینگ فتیله کارد شده
فتیله کارد شده ماشین چند لا کنی فتیله کشیده شده
فتیله کشیده شده ماشین نیم تاب فتیله پنبه
فتیله پنبه ماشین تمام تاب نخ
 
  • در طول فرآیند تولید نخ، پاره شدگی نخ تار با کنترل وزن به ازای طول دسته الیاف، طول فتیله و طول فتیله پنبه به ازای طول نخ باید کنترل شود.
  • فرآیند بافت توسط پاره شدگی بیش از حد نخ های تار و پود، EPI و طراحی باید کنترل شود.
  • فرآیند رنگرزی به واسطه M: L، PH، دما و فشار بایستی کنترل گردد.
  • فرآیند پرداخت باید به وسیله نرمی محصول کنترل شود.

کنترل محصول در صنعت نساجی چیست؟

استفاده مناسب از تمام فرآیندهای مورد نیاز برای تولید محصول با کیفیت، کنترل محصول نامیده می شود. محصول نهایی فرآیند باید کاملاً تکمیل شود تا بتوان به محصول باکیفیت دست پیدا کرد.

  • در مورد فرآیند ریسندگی ← نخ، تراکم نخ، تاباندن نخ.
  • در مورد فرآیند بافت ← پارچه: EPI، PPI، جمع شدگی.
  • در مورد فرآیند رنگرزی ← تطبیق رنگ، ویژگی های مختلف تثبیت رنگ.
  • در مورد فرآیند پرداخت ← پارچه های پرداخت شده، نرمی.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید