اهداف اصلی پهن کردن پارچه

جامه پوش: پهن کردن پارچه (Fabric spreading) یکی از مهمترین فرآیندها در بخش پوشاک است. به واسطه این کار امکان پهن کردن لایه های پارچه براساس ابعاد نشانگرها (طولی و عرضی) وجود دارد. چنانچه پهن کردن پارچه کامل و بی عیب و نقص انجام گیرد؛ هدر رفت پارچه کاهش می یابد و نهایتاً باعث افزایش سود یک سفارش صادراتی پوشاک می شود. در این ذیل قصد داریم تا به دلیل اهمیت این موضوع در بخش تولید پوشاک، به برخی از اهداف یا مقاصد اصلی پهن کردن پارچه بپردازیم.

تعریف پهن کردن پارچه

پهن کردن پارچه به معنی چینش لایه های پارچه بر روی هم با طول مشخص است. در واقع یک فرآیند مقدماتی برای برش پارچه بوده و شامل لایه گذاری پارچه می شود. سپس کاغذ نشانگر روی قسمت فوقانی لایه های پارچه قرار می گیرد. باید متذکر شد که تعداد لایه های پارچه در هنگام پهن کردن آنها نباید بیش از سه درصد باشد؛ در واقع تعداد لایه های پارچه به ارتفاع لایه ها و ضخامت آنها بستگی دارد.

اهداف پهن کردن پارچه ها

  • به قرار گرفتن پارچه ها به صورت لایه ای براساس طول نشانگر کمک می کند.
  • به برش همزمان پارچه ها به صورت انبوه کمک می کند.
  • در هنگام تولید عمده پوشاک، باعث صرفه جویی در زمان برش پارچه می شود.
  • در هنگام برش پارچه، به استفاده همزمان از چندین نشانگر لباس کمک می کند.
  • برش همزمان لایه های زیادی از پارچه را رقم می زند.
  • به صاف و مسطح قرار گرفتن لایه های پارچه روی هم کمک می کند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید