انواع چرخ خیاطی ساده را بشناسیم

جامه پوش: چرخ خیاطی یکی از مهمترین تجهیزات در صنعت تولید پوشاک است. چرخ خیاطی اتوماتیک ساده m/c یکی از انواع چرخ های خیاطی به شمار می آید. سه نوع از چرخ های خیاطی در دسته چرخ های خیاطی اتوماتیک ساده m/c قرار می گیرند: چرخ خیاطی اتصال دکمه، چرخ خیاطی سوراخ دکمه m/c و چرخ خیاطی بارتک m/c.

 

چرخ خیاطی اتوماتیک ساده

برخی از چرخ های خیاطی مختص دوخت موارد خاصی مانند ایجاد سوراخ دکمه، اتصال دکمه، دوخت نواری (بارتک) و غیره هستند. در این دستگاه ها، کار از پیش تعیین شده به صورت چرخه ای انجام می گیرد و به همین دلیل به آنها چرخ خیاطی اتوماتیک ساده m/c گفته می شود.

 

چرخ خیاطی سوراخ دکمه (Buttonhole sewing machine)

 

چرخ خیاطی سوراخ دکمه

 

 • یک چرخ خیاطی اتوماتیک ساده m/c است.
 • در این دستگاه تنظیم اندازه سوراخ دکمه و تراکم دوخت به آسانی امکان پذیر است.
 • در مورد پارچه های سنگین، سوراخ دکمه قبل از دوخت بریده می شود.
 • در مورد پارچه های سبک، سوراخ دکمه بعد از دوخت بریده می شود.
 • در این دستگاه برای خیاطی از نوع خاصی از نخ دوخت استفاده می گردد.
 • به برجسته کردن دوخت، قیطان (نوار) گفته می شود.
 • نوع کوک: ممکن است کوک زنجیری یا قفلی برای دوخت سوراخ دکمه به کار برده شود.

 

چرخ خیاطی اتصال دکمه (Button attaching sewing machine)


چرخ خیاطی اتصال دکمه

 

 • یک چرخ خیاطی اتوماتیک ساده است.
 • در این دستگاه می توان موقعیت دکمه را به صورت خودکار تعیین کرد.
 • دوخت با توجه به سوراخ دکمه ممکن است به صورت ضربدری یا موازی انجام گیرد.
 • در این دستگاه تغذیه دکمه به صورت خودکار انجام می شود.
 • نوع کوک: ممکن است از کوک زنجیری یا قفلی برای دوخت دکمه استفاده شود.

 

چرخ خیاطی بارتک (Bar-tak sewing machine)

 


چرخ خیاطی بارتک (دوخت نواری)

 

 • یک چرخ خیاطی اتوماتیک ساده m/c است.
 • از آن برای دوخت پارچه های سنگین استفاده می شود.
 • این چرخ خیاطی دارای یک عملکرد چرخه ای است.
 • برای دوخت جاهایی از لباس استفاده می شود که فشار زیادی را تحمل می کنند؛ مانند حلقه های کمربند یا گوشه جیب های لباس.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید