انتخاب لباس فرم مدارس با نظر دانش‌آموزان

جامه پوش: مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای تهیه لباس فرم برای حضور دانش‌آموزان در مدرسه وجود ندارد، گفت: در صورت توافق برای تهیه این لباس، انتخاب آن باید منطبق با تصمیم شورای مدارس و سلیقه دانش آموزان باشد.

نورعلی عباسپور درباره لباس فرم دانش آموزان اظهار داشت: پیشتر نیز بخشنامه شده بود که برای لباس فرم مدارس هیچ گونه اجباری وجود ندارد و در مورد این موضوع در شورای مدرسه توافق شده است.

وی ادامه داد: شورای مدرسه از نماینده اولیا، رییس انجمن اولیا و مربیان، مدیر، نماینده معلمان و نماینده دانش آموزان تشکیل شده است و لباس فرم دانش آموزان با تدبیر این افراد انتخاب می‌شود. در واقع بررسی موضوع لباس در آیین نامه اجرایی برعهده شورای مدرسه است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: معمولا مدارس یک پوشش متحد را برای همه دانش‌آموزان انتخاب می‌کنند، اما خانواده‌ها نباید حتما هر سال لباس فرم نو خریداری کنند.

در همین رابطه بخوانید:

عباسپور افزود: خرید هر ساله لباس فرم ممکن است برای برخی خانواده‌ها سخت باشد؛ بنابراین به انجمن گفته شده در این مواقع شورا به طور غیرمستقیم از خیرین کمک بگیرد که حرمت دانش آموز حفظ شود.

وی با بیان اینکه بار‌ها اعلام شده است هیچگونه تحمیلی در زمینه لباس فرم به خانواده‌ها وجود نداشته باشد، گفت: لباس فرم دانش آموزان باید با فرهنگ ملی و مذهبی، سن دانش آموزان و توجه به شادابی آن‌ها انتخاب شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان عنوان کرد: به مدارس توصیه شده که لباس فرم دانش آموزان با نظر و علاقه خود دانش آموزان باشد، مدارس چند رنگ را درنظر گیرند و با نظر اکثریت دانش آموزان در نهایت یک رنگ برای پوشش آن‌ها انتخاب شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید