“Community Cotton”در تولیدات جدید”تیمبرلند”

جامه پوش: برند تولید پوشاک و کفش تیمبرلند با عرضه کفش های ساخته شده از الیاف Community Cotton، در سفر ۵ ساله خود به منظور احیای کشت پنبه در هائیتی با همکاری Smallholder Farmers Alliance (SFA) به یک مرحله مهم رسیده است.

Atlanta McIlwraith ، مدیر مشارکت و فعالیت جامعه جهانی تیمبرلند، گفت: “پنج سال پیش، تیمبرلند با یک چشم انداز تصمیم گرفت که پس از ۳۰ سال وقفه، پرورش پنبه را به هائیتی برگرداند.

“ما فوق العاده افتخار می کنیم که منبع جدیدی از پنبه پرورش یافته با مسئولیت پذیری داریم. ما آن را Community Cotton نامگذاری کردیم، زیرا این مدل کشت درخت می کارد، بهره وری مزرعه را افزایش می دهد و درآمد و وضع زندگی کشاورزان را ارتقا می دهد.”

کتانی زنانه Atlanta Green EKمحصولاتی که درآنها از این پنبه استفاده شده شامل کفش های کتانی زنانه Atlanta Green EK، کفش های مردانه TrueCloud EK و کیف های Caswell EK است.

کفش های مردانه TrueCloud EKتیمبرلند برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ برای کاشت پنج میلیون درخت در هاییتی در ۵ سال با SFA همکاری کرد. برای تحقق این تعهد، SFA مدل درختکاری Tree Currency خود را ایجاد کرد تا کشاورزان خرده مالک را درگیر پرورش، پیوند و مراقبت از درختان کند.

در ازای کار در نهالستان ها، کشاورزان شرکت کننده اعتباراتی کسب می کنند که می توانند آن را با بذر با کیفیت بهتر، ابزار دستی و آموزش کشاورزی مبادله کنند. پس از چند سال، لیست مزایای قابل بازخرید به برنامه هایی شامل برنامه های سوادآموزی، اعتبارات خرد، اعطای دام و سایر خدمات مورد درخواست کشاورزان گشترش یافت.

به گفته تیمبرلند، به طور متوسط ​​، ۶۰۰۰ کشاورز SFA که در این برنامه مشارکت داشتند، موفق به ۴۰ درصد افزایش در عملکرد محصولات خود و ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش درآمد خود شدند.

تیمبرلند اخیراً متعهد شد که تا سال ۲۰۲۵ در سراسر جهان ۵۰ میلیون درخت خواهد کاشت، SFA به عنوان بخشی از این تلاش ۲۵ میلیون درخت را در هائیتی می کارد.

منبع: timberland

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید