افزایش قیمت مواد واسطه ای و پلی استرها

جامه پوش: شرکت ریلاینس اینداستریز لیمیتد (Reliance Industries Limited)، موسوم به RIL در گزارش مالی چهار ماهه اول سال 2022 اعلام کرده که قیمت مواد واسطه و پلی استرهایی مانند پارازایلین (PX)، اسید ترفتالیک خالص (PTA)، مونواتیلن گلیکول (MEG)، نخ رشته ای پلی استر (PFY)، الیاف استیپل پلی استر (PSF) و پلی اتیلن ترفتالات (PET)، سال به سال در حال افزایش هستند.

طی دوره آوریل تا ژوئن 2021، قیمت PX با افزایش 75% قیمت خام به صورت سالیانه مواجه بوده است. دلتا نفتا پارازایلین به دلیل محدودیت عرضه و تقاضا به 244 دلار/ MTافزایش یافته که بیش از 14% افزایش سالیانه و 25% افزایش چهار ماهه را نشان می دهد.

قیمت PTA با در نظر گرفتن قیمت های ثابت PX در حدود 74% به صورت سالیانه افزایش یافته است. قیمت دلتا PTA به 214 دلار/MT رسیده که نشان دهنده رشد 74% سالیانه با توجه به افزایش تقاضای پلی استر است؛ اما حاشیه قیمتی آن براساس قیمت های چهار ماهه، کاهش 5% را نشان می دهد.

قیمت MEG در راستای افزایش قیمت مواد اولیه، 56% بیشتر گردیده و حاشیه سود آن با رشد 4% سالیانه به 241 دلار/ MTرسیده است. اما با افزایش عرضه پس از یخبندان منطقه شمالی ایالات متحده، با کاهش 17% قیمت در چهار ماهه اول مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: 

نرخ PFY براساس قیمت های PTA و MEG حدود 46% افزایش یافته؛ اما حاشیه سود سالیانه آن حدود 6% کمتر شده و به 225 دلار/ MTرسیده است؛ در عین حال حاشیه سود آن در طی چهار ماه رشد 20% را نشان می دهد.

قیمت PSF با افزایش 28% رو به رو گردیده؛ با این حال حاشیه سود آن به صورت سالیانه 75% و به صورت چهار ماهه 43% کاهش را نشان می دهد و به عدد 53 دلار/ MTرسیده است؛ این کاهش ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تقاضا در بخش منسوجات بی بافت است.

با وجود اینکه قیمت PET، افزایش 43% را نشان می دهد؛ اما حاشیه سود آن به همراه قیمت مواد اولیه، کاهش 24% را به صورت سالیانه منعکس می کنند. با این حال شرکت تحت مدیریت موکش آمبانی (Mukesh Amban) اعلام کرد با افزایش تقاضای فصلی برای PET، حاشیه سود چهار ماهه آن بیشتر گردیده و به رقم 151 دلار/ MTوارد شده است.

در ضمن شرکت RIL عنوان کرده در طول این چهار ماهه تقاضای داخلی برای پلی استر، 203% افزایش یافته و این بهترین آمار پس از شروع همه گیری کروناست. بازار فیلامنت و الیاف پلی استری با بهبود عملیات پایین دستی داخلی که توسط بازارهای بین المللی پشتیبانی می شود، شاهد افزایش نرخ رشد هستند.

منبع: Fibre 2 Fashion

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید