اصل تکنیک تشکیل دوخت زنجیره ای

جامه پوش: کوک های زنجیری یکی از پرکاربردترین کوک ها در دوخت لباس ها به شمار می آیند. اما هنوز افراد زیادی با روش تشکیل کوک های زنجیری آشنایی ندارند. تمامی کسانی که در صنعت پوشاک کار می کنند؛ باید با روش تشکیل کوک های زنجیری آشنایی داشته باشند.

کوک زنجیری (Chain Stitch)

کوک زنجیری با استفاده از یک یا چند گروه از نخ های خیاطی ایجاد می شود. کوکی که با استفاده از دو یا چند گروه از نخ های خیاطی به وجود آید، کوک زنجیری چند رشته ای (Multi-thread Chain Stitch) نامیده می شود. در این نوع کوک، حلقه ایجاد شده توسط یک گروه از نخ های خیاطی، به واسطه در هم آمیختن با حلقه تشکیل شده توسط گروه دیگری از نخ های خیاطی دچار محدودیت می گردد. کوک نوع 401، کوک زنجیری چند رشته ای به حساب می آید. در ادامه مقاله، اصول تشکیل کوک نوع 401 را به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم.

روش تشکیل کوک زنجیری

روش تشکیل کوک زنجیری در صنعت پوشاک
این نوع از کوک طی مراحل زیر تشکیل می شود:

بیشتر بخوانید:

مرحله یک

 • سوزن همراه نخ وارد پارچه شده و به پایین ترین موقعیت خودش می رسد.
 • در این لحظه، سوزن حاوی حلقه قبلی نخ است که در اطراف لبه تیز سوزن قرار دارد.
 • زمانیکه سوزن مقداری به طرف بالا حرکت می کند؛ یک حلقه جدید تشکیل می شود.

مرحله دو

 • حلقه جدید توسط حلقه گیر به دام می افتد (حلقه گیر بالای چشمی سوزن و زیر حلقه قبلی قرار دارد).
 • سپس سوزن به سمت بالا حرکت می کند.
 • حلقه قبلی از لبه تیز سوزن آزاد گردیده و بر روی پایه حلقه جدید که هنوز توسط حلقه گیر نگهداشته شده سر می خورد.
 • حلقه های قبلی و جدید در زیر پارچه در هم بافته می شوند.
 • همزمان پارچه به دلیل مکانیسم کار قسمت جلو دهنده چرخ خیاطی، به اندازه یک کوک به جلو منتقل می گردد.

مرحله سه

 • حلقه گیر، حلقه جدید را بزرگ تر می کند.
 • به گونه ای که وقتی سوزن دوباره از پارچه عبور کرد، بتواند از حلقه نخ هم عبور کند.
 • حلقه گیر، حلقه نخی که بر روی لبه تیز سوزن قرار می گیرد را رها می کند.
 • حال این حلقه به یک حلقه قدیمی تبدیل شده است.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید